Najsavremenija
laboratorijska oprema
Pouzdani
rezultati
analiza

Poštovani sugrađani, BioDiagnostica je dobila saglasnost Ministarstva zdravlja za izvođenja seroloških testova na SARS CoV-2.
Obaveštavamo Vas da od danas možete uraditi serološke testove na SARS CoV-2 u laboratoriji BioDiagnostica.

Laboratorija

Naš stručan tim sa dugogodišnjim iskustvom poseduje bogato znanje u oblasti laboratorijskih analiza. Radeći na najsavremenijoj laboratorijskoj opremi, pružamo pouzdane rezultate u optimalnom vremenskom roku.

Usluge

Biodiagnostica“ radi širok spektar analiza iz svih oblasti kliničke dijagnostike. Analiza krvi, analiza urina, biohemijske analize, tumor markeri, bakteriološke analize su samo neke od usluga koje pružamo.

Patronaža

Našim pacijentima omogućavamo patronažnu službu na teritoriji grada Beograda. Za detalje molim Vas da nas kontaktirate.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Aktuelno

Osteopenija i osteoporoza

Osteopenija je stanje koje prethodi osteoporozi. Kod osteopenije gustina kostiju je niža od normalne gustine ali ne toliko niska da bi se okarakterisala kao osteoporoza. Osteopenija nema simptoma. Otkriva se isključivo merenjem gustine kostiju (denzitometrija).

Šta je OGTT i čemu služi?

OGTT je skraćenica od Oral Glucose Tolerans Test tj. Oralni Test Tolerancije na Glukozu. Služi za dijagnostikovanje poremećaja u metabolizmu šećera. Izvodi se tako što se vrši serijsko određivanje glukoze u serumu pacijenata, pre i posle davanja glukoze oralno.

Helicobacter Pylori

Helicobacter pylori je spiralni, gram negativni patogen koji izaziva hronični gastritis i odgovoran je za većinu čireva na dvanaestopalačnom crevu. Infekcija ovom bakterijom je glavni faktor rizika za razvoj želudačnog adenokarcinoma i želudačnog limfoma tipa MALT (Mucosa associated lymphoid tissue – MALT)