Monthly Archives: januar 2017

Metaboliti

Glukoza, HBA1c (glikolizirani hemoglobin), Urea, Kreatinin, Mokraćna kiselina (acidum uricum), Bilirubin, Totalni proteini, Elektroforeza proteina u serumu

Aktuelno

Porfirini

Porfirini su organski molekuli koji se normalno nalaze u ljudskom organizmu i koji imaju veoma važnu ulogu u respiratornom ciklusu svake ćelije našeg organizma.

Aktuelno