Priprema pacijenta – sakupljanje 24h urina za kvantitativno određivanje kateholamina

  • Jedan dan pre skupljanja ne konzumirati: kafu, koka kolu, banane, pomorandže, čokoladu i paradajz, ananas, lešnike, kivi, avokado
  • Pet dana pre sakupljanja urina poželjno je prekinuti terapiju lekovima koji sadrže adrenalin ili njemu slična jedinjenja: dopa, metil-dopa(Aldomet,Aldoril,Dopegit,Dopamet), zatim tetracikline, ampicilin, eritromicin, kinin i aspirin, kao i β-blokatore
  • Bocu za sakupljanje urina možete potražiti na prijemu BioDiagnostica-e ili sami pripremiti tamnu bocu zapremine 1,5-2 l
  • Sipati konzervans u bocu (10-15 ml 25% HCl). Obratite se osoblju laboratorije za konzervans!
  • Prvi jutarnji urin odbaciti. Svaki naredni urin u toku dana i noći sipati u bocu. Prvi jutarnji urin sledećeg dana takođe sipati u bocu i time je sakupljanje urina završeno. Zabeležite vreme početka i kraja sakupljanja urina
  • Tokom sakupljanja, bocu sa konzervansom držati na hladnom (4-8°C )
  • Sakupljeni urin u najkraćem roku donesite u laboratoriju
  • Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju
  • Ako nije moguće tačno izmeriti količinu sakupljenog urina, doneti celokupnu količinu u laboratoriju
  • Konzervisana porcija urina može se čuvati do 5 dana na temperaturi 2-8 °C. Za duži vremenski period (do 6 meseci) uzorak se čuva na -20 °C