Priprema pacijenta za izvođenje izdisajnog testa na Helicobacter Pylori

Da bi se izdisajnim testom na Helicobacter Pylori dobio pouzdan rezultat, potrebno je da se ispoštuju određeni uslovi:

  • Pacijent ne sme da jede najmanje 6 sati pre izvođenja testa
  • Pacijent ne sme da pije, puši cigarete, žvaće žvake najmanje 6 sata pre izvođenja testa
  • Ukoliko je pacijent bio na terapiji inhibitorima protonske pumpe (Omeprol, Controllock, Nolpaza, Lanzul, Nexium ) i H2 blokatora (Ranisan, Ranital, Ranitidin, Famotidin) , test se izvodi najranije sedam dana po prestanku terapije a poželjno je da prođe najmanje 15 dana
  • Ukoliko je pacijent bio na terapiji antibioticima ili solima bizmuta, test se izvodi najranije mesec dana po prestanku terapije.
  • Pacijenti koji su na nekoj hroničnoj terapiji svoje lekove treba da uzmu nakon testa. Izdisajni test mogu raditi trudnice i dojilje.