Priprema pacijenta za uzimanje urina

  • Za analizu urina pripremite prvi jutarnji urin (srednji mlaz urina ), nakon jutarnje toalete genitalija, u sterilnoj bočici
  • Izuzetak je pregled urina na Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis i Uraeplasma urealyticum. U ovom slučaju pripremite takodje prvi jutarnji urin ali prvi mlaz urina
  • Sterilnu bočicu možete kupiti u apoteci ili uzeti na prijemu BioDiagnostica-e
  • Važno je dostaviti uzorak u laboratoriju najkasnije u roku od dva sata od trenutka mokrenja
  • Do donošenja u laboratoriju čuvajte uzorak na hladnom
  • Tokom menstrualnog ciklusa se ne vrši uzorkovanje urina
  • Žene bi trebalo da mokre koristeći tampon