Priprema pacijenta za vađenje krvi

Radi pouzdanosti Vaših laboratorijskih rezultata potrebno je da:

  • Ispoštujete preporučeno vreme za vadjenje krvi (od 07:00-10:00h), izuzev biohemijskih parametara koji podležu cirkadijalnom ritmu i zahtevaju vadjenje krvi u tačno odredjeno vreme (ACTH, kortizol, prolaktin…) i urgentnih stanja
  • 24 časa pre vadjenja krvi izbegavajte teže fizičke aktivnosti
  • Dan pre vadjenja krvi večerajte najkasnije do 19h, lagan obrok ( čaj i dvopek i sl.)
  • 12-14 časova pre vadjenja krvi ne konzumirajte ništa od hrane i pića. Dozvoljeno je uzimati  samo vodu
  • Najmanje 1čas pre vadjenja krvi ne pušite
  • 10-15 minuta pre vadjenja krvi poželjno je mirovanje i relaksacija
  • Osoblju laboratorije navedite lekove i pomoćna lekovita sredstva koja koristite, kao i vreme i način primene poslednje doze. Informišite osoblje laboratorije o posebnim stanjima (hronične bolesti, trudnoća, restriktivne dijete i sl. )
  • Ukoliko ste pacijent koji je na oralnoj antikoagulantnoj terapiji preporučuje se da interval između uzimanja leka i vađenja krvi za PT (INR) bude 12h
  • Obavezna je identifikacija pacijenta (prezime i ime, starosno doba, pol,rasa, vreme uzimanja uzorka)