All posts by: biodiag

About biodiag

Osteopenija i osteoporoza

Osteopenija je stanje koje prethodi osteoporozi. Kod osteopenije gustina kostiju je niža od normalne gustine ali ne toliko niska da bi se okarakterisala kao osteoporoza. Osteopenija nema simptoma. Otkriva se isključivo merenjem gustine kostiju (denzitometrija).

Aktuelno

Šta je OGTT i čemu služi?

OGTT je skraćenica od Oral Glucose Tolerans Test tj. Oralni Test Tolerancije na Glukozu. Služi za dijagnostikovanje poremećaja u metabolizmu šećera. Izvodi se tako što se vrši serijsko određivanje glukoze u serumu pacijenata, pre i posle davanja glukoze oralno.

Aktuelno

Helicobacter Pylori

Helicobacter pylori je spiralni, gram negativni patogen koji izaziva hronični gastritis i odgovoran je za većinu čireva na dvanaestopalačnom crevu. Infekcija ovom bakterijom je glavni faktor rizika za razvoj želudačnog adenokarcinoma i želudačnog limfoma tipa MALT (Mucosa associated lymphoid tissue – MALT)

Aktuelno

Metaboliti

Glukoza, HBA1c (glikolizirani hemoglobin), Urea, Kreatinin, Mokraćna kiselina (acidum uricum), Bilirubin, Totalni proteini, Elektroforeza proteina u serumu

Aktuelno

Porfirini

Porfirini su organski molekuli koji se normalno nalaze u ljudskom organizmu i koji imaju veoma važnu ulogu u respiratornom ciklusu svake ćelije našeg organizma.

Aktuelno