Biohemija

Biohemija - analize

Jedan od najčešćih laboratorijskih naloga koje laboratorija ili pacijent dobija je uraditi kompletnu biohemiju ili biohemijske analize. Kada se to kaže misli se na skup laboratorijskih parametara koji obuhvata metabolite, enzime i elektrolite.

BIOHEMIJSKE ANALIZEMetaboliti

Kada se kaže metaboliti misli se na međuproizvode metabolizma, koji imaju različite funkcije: gradivnu funkciju, ulogu goriva u organizmu, inhibitorsku ili stimulativnu funkciju, učestvuju u odbrani organizma i dr.
Delimo ih na primarne i sekundarne metabolite. Razlika između njih je to što su primarni metaboliti direktno uključeni u procese rasta, razvoja i razmnožavanja a sekundarni nisu mada imaju važnu ekološku funkciju. U metabolite spadaju glukoza, urea, kreatinin, ukupni proteini, albumini, mokraćna kiselina, bilirubin, holesterol, trigliceridi. Zajedno sa enzimima i elektrolitima čine kompletnu biohemiju organizma.

Enzimi

Enzimi su proteini koji ubrzavaju hemijske reakcije u organizmu. Oni deluju kao katalizatori omogućavajući da se mnoge hemijske reakcije odvijaju brže nego što bi to inače bio slučaj. Uloga enzima u organizmu je višestruka, učestvuju u regulaciji imunog sistema i metaboličkim procesima, u regeneraciji oštećenih ćelija, u procesu varenja hrane i mnogim drugim biološkim procesima. Bez enzima, mnogi vitalni procesi u našem telu bi bili znatno usporeni ili nemogući.

BIOHEMIJSKE ANALIZEElektroliti u krvi

Elektroliti su minerali koji se lako rastvaraju u vodi i telesnim tečnostima. Tako rastvoreni imaju električno naelektrisanje (joni), koje može biti pozitivno ili negativno. Elektroliti se nalaze u tkivima, krvi, urinu (mokraći) i drugim telesnim tečnostima.