Hipoglikemija

20. новембар 2023.by BioDiagnostica0

Hipoglikemija

Hipoglikemija je stanje koje karakteriše niska koncentracija šećera (glukoze) u krvi. Pad šećera u krvi može da bude prouzrokovan gladovanjem, postom, jačom fizičkom aktivnoću, a neretko se dešava da je koncentracija glukoze u krvi niska nakon buđenja, pre obroka tj. na prazan stomak ili čak nekoliko časova nakon izvođenja OGTT-a  (Oral Glucose Toleranse Test) . Bilo koji razlog da je u pitanju, svaki ponaosob zahteva poseban pristup i razmatranje pojave hipoglikemije uz kliničku sliku pacijenta. Kada se govori o donjoj granici koncentracije glukoze u krvi ne postoje specifična i stroga ograničenja. Smatra se da je koncentracija glukoze niska ukoliko iznosi manje od 50 mg/dl (18 mg/dl = 1 mmol/l).

Hipoglikemija

Koji su simptomi hipoglikemije?

Osobe koje su iskusile nagli pad šećera u krvi bi vam rekle da su usled hipoglikemije osetile mučninu, slabost, drhtavicu, znojenje, ubrzan rad srca, glad, stomačne smetnje i sl. Svi navedeni simptomi nisu karakteristični samo za hipoglikemiju (nalaze se kod hipotireoidizma, anksioznosti i dr.) tako da se može reći da hipoglikemija nema specifične simptome. Uzrok pojave navedenih simptoma je povišena koncentracija adrenalina u krvi jer je njegova sekrecija izazvana naglim padom glukoze u krvi, a sami simptomi se nazivaju adrenergički simptomi.  Značajan pad nivoa šećera u krvi ne mora biti propraćen adrenergičkim simptomima niti povišenom sekrecijom adrenalina. Ono što predstavlja opasnost po pacijenta jeste grupa simptoma koje nazivamo neuroglikopenija (konfuzija, letargija, konvulzija i gubitak svesti), a posledica su poremećaja funkcije centralnog nervnog sistema usled vrlo niske koncentracije glukoze u krvi (ispod 20-30 mg/dl).

Jutarnja hipoglikemija

Ukoliko se niske koncentracije glukoze u krvi javljaju ujutru, nakon buđenja, a pre jutarnjeg obroka (na prazan stomak) neophodno je javiti se lekaru radi dodatnih ispitivanja koja bi trebalo sprovoditi u bolničkim uslovima kako bi se preventirala moguća neurološka oštećenja nastala usled dugotrajne hipoglikemije.

Hipoglikemija kod dece i novorođenčadi

Ukoliko se utvrdi spontana hipoglikemija potrebno je pristupiti daljem ispitivanju. Pojedini autoriteti preporučuju medicinski tretman ukoliko je nivo glukoze ispod 50 mg/dl dok je opšte poznato da je granica za prevremenu novorođenčad koncentracija glukoze manja od 20 mg/dl, a kod beba rođenih u terminu manja od 30 mg/dl.

Hipoglikemija kod odraslih

Veoma je bitno utvrditi da li je stanje hipoglikemije nastalo spontano ili je prouzrokovano npr. neuzimanjem hrane. Tada je moguće izvršiti pravilan izbor dijagnostičke strategije. U svakom slučaju zahteva se dodatno ispitivanje uz inspekciju samog pacijenta. Kao dodatne pretrage mogu se raditi test opterećenja glukozom u više vremenskih tačaka, mogu se pridružiti insulinemije navedenim merenjima glukoze, intravenozni test tolerancije, tolbutamid test kao i testovi tolerancije (laktoze i adrenalina).
Za više informacija obratite se svom lekaru

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *