O nama

O NamaLaboratorija BioDiagnostica

Laboratorija BioDiagnostica je osnovana početkom 2015. godine kao porodičan posao nakon višegodišnjeg iskustva u praksi. Nalazimo se na opštini Stari grad u Beogradu, u blizini Botaničke bašte, Gundulićev venac broj 5. Konstantnim razvojem i unapređenjem usluga koje pružamo izrasli smo u centar laboratorijske dijagnostike koji pruža usluge iz različitih oblasti: hematologije, biohemije, hemostaze, imunohemije, mikrobiologije sa virusologijom i parazitologijom. Sve analize se izvode na jednom mestu, poštujući principe dobre laboratorijske prakse u svakoj fazi laboratorijskog ispitivanja. Dugogodišnje iskustvo našeg stručnog tima je upravo ono što nam je omogućilo da napravimo pažljiv izbor opreme, metoda i tehnika koje su implementirane.

HPLC dijagnostika

Ono po čemu se ističemo i razlikujemo je HPLC dijagnostika, zlatni standard kliničke dijagnostike, koja se već uveliko koristi u svetu. Posedujemo dva HPLC sistema (Waters), opremljena sa tri različita detektora. To nam je omogućilo da vršimo određivanje raznovrsnih laboratorijskih parametara koji se precizno detektuju HPLC tehnikom. Najčešće se određuju tačne koncentracije biogenih amina, porfirina, vitamina D i dr. u odgovarajućim vrstama uzoraka, koji su specifični za ređa metabolička oboljenja (porfirije), od interesa za preventivnu medicinu, kao i za maligna oboljenja (feohromocitomi, neuroblastomi).

Dolazak na kućnu adresu

Imajući u vidu da određeni pacijenti nisu u mogućnosti da dođu do naše laboratorije obezbedili smo patronažnu službu, koja po Vašem pozivu dolazi na kućnu adresu. Posebnu pažnju poklanjamo najmlađima i trudimo se da deci koja su korisnici naših usluga učinimo boravak prijatnim i oslobodimo ih svih strahova kada je dolazak u laboratoriju u pitanju. Kako su preventiva i blagovremena dijagnostika preduslovi zdravlja trudimo se da nam politika kuće bude promocija zdravlja kroz stručne tekstove u kojima se mogu naći mnoge korisne informacije i mnogi odgovori na vaša pitanja.

Saradnja

Osim svojim pacijentima, laboratorija BioDiagnostica pruža svoje usluge i sarađuje sa zdravstvenim, naučnim i istraživačkim ustanovama širom zemlje. Zadovoljni pacijenti i poslovni partneri nam daju snagu da istrajemo sa razvojem našeg laboratorijskog sistema i da održimo kvalitet usluge po kojoj nas prepoznaju.
Posetite laboratoriju BioDiagnostica i uverite se da je to i Vaša laboratorija od poverenja. Naše iskustvo, dobra laboratorijska praksa i savremena oprema su naša najbolja preporuka.