Perianalni otisak

Šta je perianalni otisak?

Perianalni otisak je metoda koja se rutinski i svakodnevno radi u cilju dijagnostike infekcije parazitskom glistom koju nazivamo mala dečja glista (lat. Enterobius vermicularis).

Šta je mala dečja glista (lat. Enterobius vermicularis) ?

Male dečije gliste u su najzastupljenije među decom. Kad kažemo mala dečja glista to ne znači da se ovaj parazit može naći samo kod dece već se može naći i kod odraslih osoba. Izgledaju kao mali valjkasti crvići, beličaste boje koji podsećaju na končiće. Ženke su duge od 8 do 13 mm a mužjaci od 3 do 5 mm. Pokretni su i mogu se uočiti u stolici deteta ili prilikom brisanja nakon defekacije kada je u pitanju malo dete.

Kako se dobija mala dečija glista ?

Deca se uglavnom inficiraju preko prljavih ruku, igrajući se u parkiću, pesku ili travi. Paraziti u ovakvom okruženju ležu svoja jajašca, a najkritičnije doba za zarazu je proleće obzirom da je ovo period njihovog razmnožavanja, a deca su često napolju. Do infekcije takođe može doći kroz neoprano voće ili stavljem u usta inficiranih predmeta. Zbog toga se kaže da se prenosi oralno – fekalnim putem. Kada jajašca dospeju u organizam iz njih se razvijaju crvići i nastanjuju u tankom i debelom crevu. Ženke polažu jaja izvan creva, blizu analnog otvora.

Kada i zašto se radi perianalni otisak?

Najčešći simptom je svrab i peckanje u predelu analne regije što je posledica prisustva male dečija gliste (lat. Enterobius vermicularis). Polaganje jajašca i kretanje izleglih crvića kod deteta izaziva svrab i neprijatnost. Zato je češanje guze najočitiji simptom prisustva gliste kod dece. Nekada infekcija može proći i bez očiglednih simptoma, kao što je svrab. Simptomi mogu biti i bolovi u stomaku, a dete može biti i uznemireno, plačljivo, sa čestim buđenjima tokom noći. Ovo posebno važi za malu decu koja ne mogu roditeljima jasno objasniti šta ih tačno muči. Perianalni otisak se radi, osim kada su prisutni očigledni simptomi, u slučajevima kada je osoba u direktnom kontaktu sa osobom kod koje je dijagnostikovano prisustvo male dečije gliste ( inficirana osoba u porodici ili kolektivu).

Koji su izvori zaraze malom dečijom glistom ?

Male dečije gliste najčešće se javljaju kod dece predškolskog uzrasta zato što stavljaju ruke i različite predmete u usta i igraju se na potencijalno rizičnim površinama za zarazu, kao što su parkići i pesak. Prenose se takođe putem zajedničke posteljine. Gliste se naravno mogu javiti i kod dece školskog uzrasta, najčešće kod one dece koja se bave sportom na otvorenom terenu, odnosno na travi, a infekcije nisu pošteđeni ni odrasli, kojima neretko deca prenesu gliste.

Kako se leči infekcija malom dečijom glistom?

Nakon odrađenog perianalnog otiska i dobijenog pozitivnog rezultata treba se javiti svom ordinirajućem lekaru. Lečenje ordinira lekar i uključuje sve članove porodice odnosno domaćinstva. Prilikom lečenja, neophodna je pojačana higijena svih ukućana. Često pranje ruku je obavezno a sve površine moraju biti dezinfikovane, kao i peškiri i posteljina. Dok traje lečenje, dete bi trebalo izmestiti iz kolektiva, odnosno vrtića ili škole. Par dana nakon terapije poželjno je ponovo uraditi perianalni otisak kako bi bili u potpunosti sigurni da je terapija bila uspešna.

Kako se uzima perianalni otisak?

Perianalni otisak se uzorkuje u laboratoriji od strane stručnog osoblja. Uzima se otisak pomoću providne lepljive trake sa analne regije i posmatra pod mikroskopom. Ukoliko se u laboratoriju šalje već uzet perianalni otisak na mikroskopskoj pločici, isti poslati u kutiji za mikroskopske pločice, zaštićen od mehaničkog stresa, svetlosti i ostalih spoljašnjih uticaja i doneti ga u roku od 24h.

Priprema i postupak uzimanja uzorka:

  • perianalni otisak uzima se ujutru, odmah nakon buđenja
  • pre uzimanja perianalnog otiska ne sprovode se higijenske mere pranja analnog područja jer se na taj način mogu ukloniti jajašca parazita prilepljena na kožu
  • veče pre nakon toalete (tuširanja) ne stavljati ništa (puder, kremu, mast)
  • lepljivu traku nalepiti preko perianalnih nabora uz blago pritiskanje
  • lepljivu traku zatim skinuti i zalepiti preko mikroskopske pločice, izbegavajući stvaranje mehurića, nastojeći da površina trake bude što ravnija
  • mikroskopsku pločicu sa lepljivom trakom zamotati u papir i dostaviti u laboratoriju (Mikroskopska pločica može se zatražiti u laboratoriji)