Priprema pacijenta za kateholamine u plazmi

Određivanje kateholamina u EDTA plazmi

Kvantitativno određivanje sadržaja kateholamina (noradrenalin, adrenalin i dopamin) u EDTA-plazmi se radi primenom tečne hromatografije visokih performansi (HPLC) sa elektrohemijskim detektorom, tehnikom koja je zlatni standard laboratorijske dijagnostike. Navedena tehnika omogućava tačnu i pouzdanu hromatografsku kvantifikaciju sva tri parametra iz jednog uzorka.

PRIPREMA PACIJENATA

Jedan dan pre uzorkovanja ne konzumirati: kafu, koka kolu, banane, pomorandže, čokoladu i paradajz, ananas, lešnike, kivi, avocado. Pet dana pre uzorkovanja poželjno je prekinuti terapiju lekovima koji sadrže adrenalin ili njemu slična jedinjenja: dopa, metil-dopa (Aldomet,Aldoril,Dopegit,Dopamet), zatim tetracikline, ampicilin, eritromicin, kinin i aspirin, kao i β-blokatore.

Uzorkovanje

Venepunkciju bi trebalo izvršiti od pacijenta u ležećem ili naslonjenom položaju putem leptir-kanile ubačene 20-30 minuta ranije. Test epruvetu sa uzorkom pažljivo promešati invertnim okretanjem 8-10 puta i potom centrifugirati i odvojiti izdvojenu plazmu.

PRIPREMA PACIJENATASTABILNOST UZORAKA

Na sobnoj temeraturi do 2 časa. Za duže čuvanje (do 9 meseci) uzorke zamrznuti (-20 C). Preporuka; odmah nakon odvajanja plazme istu zamrznuti na -20 C zbog brze razgradnje kateholamina!

POTREBNA ZAPREMINA UZORKA

Minimalna zapremina za analizu je 1ml plazme; poželjna zapremina je 2ml (zbog eventualnog ponavljanja).