Priprema pacijenta za vađenje krvi

PRIPREMA PACIJENTA ZA ANALIZURadi pouzdanosti Vaših laboratorijskih rezultata potrebno je da:

• Ispoštujete preporučeno vreme za vađenje krvi (od 07:00-10:00h), izuzev biohemijskih parametara koji podležu cirkadijalnom ritmu i zahtevaju vađenje krvi u tačno određeno vreme (ACTH, kortizol, prolaktin…) i urgentnih stanja
• 24 časa pre vađenja krvi izbegavajte teže fizičke aktivnosti
• Dan pre vađenja krvi večerajte najkasnije do 19h, lagan obrok (čaj i dvopek i sl.)
• 12-14 časova pre vađenja krvi ne konzumirajte ništa od hrane i pića. Dozvoljeno je uzimati samo vodu
• Najmanje 1 čas pre vađenja krvi ne pušite
• 10-15 minuta pre vađenja krvi poželjno je mirovanje i relaksacija
• Osoblju laboratorije navedite lekove i pomoćna lekovita sredstva koja koristite, kao i vreme i način primene poslednje doze. Informišite osoblje laboratorije o posebnim stanjima (hronične bolesti, trudnoća, restriktivne dijete i sl.)
• Ukoliko ste pacijent koji je na oralnoj antikoagulantnoj terapiji preporučuje se da interval između uzimanja leka i vađenja krvi za PT (INR) bude 12h
• Obavezna je identifikacija pacijenta (prezime i ime, starosno doba, pol, rasa, vreme uzimanja uzorka)