Priprema pacijenta za sakupljanje 24h urina

  • Bitno je da sakupite sav urin u toku 24h i nije važno koliko ga ima
  • Bocu za sakupljanje urina možete potražiti na prijemu BioDiagnostica-e ili sami pripremiti bocu zapremine 1,5-2l (dobro oprana plastična flaša od vode)
  • U danu kada počinjete sakupljanje urina prvi jutarnji urin se baca, ne stavlja se u bocu ali se zapamti vreme mokrenja. Nakon toga, sakupljate sve porcije urina u narednih 24h. Završavate sa sakupljanjem urina u isto vreme kada ste prvi jutarnji urin bacilli, prethodnog dana
  • Zapišite vreme kad ste počeli a kada završili sakupljanje urina
  • Bocu držati zatvorenu na hladnom i tamnom mestu
  • Postoje parametri koji se odredjuju iz urina a zahtevaju dodatak konzervansa urinu.

Parametri koji se odredjuju iz 24h urina a zahtevaju dodatak konzervansa su: kateholamini (adrenalin, noradrenalin, dopamin), 5-HIAA, VMA , 17-ketosteroidi , 17-OH-kortikosteroidi, metanefrin, normetanefrin). U tom slučaju, obratite se osoblju laboratorije za konzervans!