Sekretorni IgA u fecesu – uloga i značaj testiranja

21. фебруар 2024.by BioDiagnostica0

Šta je sekretorni IgA u fecesu?

Imunoglobulin klase A (IgA) je antitelo koje ima značajnu ulogu u imunom odgovoru organizma. U sekretornom obliku se nalazi u sluzi i telesnim izlučevinama, uključujući i stolicu a predstavlja najvažniji imunoglobulin koji se nalazi sekretu sluzokože i samim tim najznačajniji kada je u pitanju zaštita organizma od nekog patogena. Može se slobodno reći da je sekretorni IgA jedna vrsta biomarkera koji služi za procenu imuniteta creva i funkcije barijere.

Zašto je određivanje sekretornog IgA u fecesu važno?

sekretorni IgA u fecesuSekretorni IgA je prva linija odbrane od patogena i antigena (ostaci hrane, bakterije, paraziti, kvasci, virusi, alergeni). Određivanje sekretornog IgA u fecesu nam daje korisne informacije za procenu funkcije celokupnog imunog sistema kao i lokalno u gastrointestinalnom traktu ( koji opet, čini približno 70-80% ukupnog imunog sistema). Dakle, ova analiza služi za procenu imunološke aktivnosti u gastrointestinalnom traktu kao i za praćenje crevnih infekcija. Osim navedenog, određivanje sekretnog IgA služi za praćenje učinkovitosti terapije kod pacijenata sa zapaljenskim bolestima creva (Kronova bolest ili ulcerozni kolitis). Smanjenje vrednosti sekretnog IgA može ukazivati na reakciju na terapiju ili pogoršanje bolesti.

Šta je potrebno za analizu određivanje sekretornog IgA u fecesu?

Uzimanje uzorka za ovaj test je jednostavno i neinvazivno. Pacijentu se daje posuda za sakupljanje fecesa i instrukcije za uzimanje uzorka. Potrebno je da se uzorak sakupi u sterilnu posudu i dostavi laboratoriji. Nije potrebna posebna priprema pacijenta.

Povišene i snižene vrednosti sekretornog IgA u fecesu

Povišene koncentracije sekretornog IgA mogu ukazivati na jak imuni odgovor na antigen ili patogen, dok sniženi nivoi ukazuju na smanjen imunitet sluzokože.

Referentne vrednosti za sekretorni IgA u fecesu

Rezultati testa na sekretorni IgA u fecesu mogu se razlikovati u zavisnosti od vrste testa koji laboratorija koristi u radu tj. preporuke proizvođača testa za referentni opseg vrednosti. Važno je da se interpretacija rezultata obavlja uzimajući u obzir i kliničku sliku pacijenta a ukoliko se prati očekivani rast ili opadanje koncentracije sekretornog IgA poželjno je da se analize ponavljaju istim testom čime bi se obezbedila sledljivost dobijenih rezultata.
U laboratoriji BioDiagnostica se ova anliza radi ELISA tehnikom a dobijene rezultate izražavamo u mg/l:

Analiza Jedinice Referentne vrednosti
Sekretorni IgA u fecesu mg/l 510 – 2040

Da bi proizvodnja sekretornog IgA bila efikasna neophodno je da organizam raspolaže sa dovoljnom količinom vitamina C, cinka, glicina, fosfatidilholina, glutationa… Stil života i nutritivne navike su imperativ za celokupni imunitet pa tako i za gastrointestinalni.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *