Tag Archives: Glukoza

Šta je OGTT i čemu služi?

OGTT je skraćenica od Oral Glucose Tolerans Test tj. Oralni Test Tolerancije na Glukozu. Služi za dijagnostikovanje poremećaja u metabolizmu šećera. Izvodi se tako što se vrši serijsko određivanje glukoze u serumu pacijenata, pre i posle davanja glukoze oralno.

Aktuelno

Metaboliti

Glukoza, HBA1c (glikolizirani hemoglobin), Urea, Kreatinin, Mokraćna kiselina (acidum uricum), Bilirubin, Totalni proteini, Elektroforeza proteina u serumu

Aktuelno