HomeTag

Porfirije - BioDiagnostica

Porfirini

Šta su Porfirini ? Porfirini su organski molekuli koji se normalno nalaze u ljudskom organizmu i koji imaju veoma važnu ulogu u respiratornom ciklusu svake ćelije našeg organizma. Jedan od najpoznatijih porfirina je hem, a to je pigment eritrocita (crvenih krvnih zrnaca). Kao i svi ostali tipovi porfirina, se dobro vezuje za metale, kao što...