Hematologija

HEMATOLOŠKE ANALIZEKOMPLETNA KRVNA SLIKA

Hematologija (grč. haima=krv, logos=nauka) se bavi proučavnjem osobine krvi kako kod zdravih osoba tako i kod pacijenata obolelih od različitih bolesti. Najčešće hematološke analize koje su deo svakodnevne laboratorijske rutine su kompletna krvna slika i sedimentacija eritrocita.

Kompletna krvna slika (KKS) nam daje sledeće informacije: vrednost hemoglobina i hematokrita u krvi, broj eritrocita, leukocita i trombocita uz prateće eritrocitne indekse (MCV; MCH; MCHC; RDW) i trombocitne indekse (PDW i MPV) kao i diferenciranje ukupnog broja leukocita na podvrste leukocita – diferencijalna krvna slika (DKS).
Kompletna krvna slika se radi kao osnovni i sastavni deo rutinske kontrole ili pak kod akutnih stanja kao pomoćno dijagnostičko sredstvo radi uspostavljanja pravovremene i tačne dijagnoze od strane lekara. Dobijeni rezultati nam mogu pružiti informaciju o opštem stanju organizma, postojećoj anemiji, akutnoj virusnoj ili bakterijskoj infekciji, prisutnoj alergiji, prisustvu parazita kao i o mogućoj intoksikaciji (trovanje).
Preporuka je da se, ukoliko nema indikacija, kompletna krvna slika proveri bar jednom godišnje. Za analizu krvne slike koriste se uzorci venske ili kapilarne krvi, a dobijene rezultate tumači lekar u skladu sa kliničkom slikom pacijenta.

HEMATOLOŠKE ANALIZEEritrociti

Eritrociti (RBC) su crvena krvna zrnca i predstavljaju najbrojniju vrstu ćelija u organizmu. Njihova osnovna uloga u organizmu je transport gasova – kiseonika od pluća do tkiva i ugljen-dioksida u obrnutom smeru. Osim toga, eritrociti su zaslužni za za najveći deo puferske moći krvi jer sadrže enzim karboanhidrazu, katalizator reakcije vode I ugljendioksida. Ipak, sam broj eritrocita nema veliku dijagnostičku vrednost jer i minimalne promene u volumenu plazme (dehidratacija, dijareja, i sl.) menjaju njihov broj. Broj eritrocita se uvek posmatra zajedno sa hemoglobinom i hematokritom. Referentne vrednosti zavise od pola i uzrasta.

HEMATOLOŠKE ANALIZEHemoglobin

Hemoglobin (HGB) je protein koji se nalazi u eritrocitima (crvena krvna zrnca). Uloga hemoglobina je transport kiseonika, neophodnog za nesmetani rad ćelija, iz pluća u tkiva i ugljen dioksid iz tkiva nazad u pluća. Normalna koncentracija hemoglobin zavisi od pola i starosti. Vrednost hemoglobina može biti snižena kod određenih specifičnih stanja (menstrualni ciklus kod žena, izvesnih poremećaja u hematopoezi eritrocita ili kod anemičnih stanja). Povišene vrednosti hemoglobina se mogu sresti kod stanja hemokoncentracije organizma i policitemija (policitemija je stanje koje karakteriše povećanje broja eritrocita ili povećanje hematokrita iznad normalnih vrednosti, nepoznatog uzroka).

HEMATOLOŠKE ANALIZEHematokrit

Hematokrit (HCT) je volumen eritrocita u jedinici pune krvi tj. procenat krvi koji čine eritrociti (crvena krvna zrnca). Očekivane vrednosti hematokrita su oko 48% za muškarce i 38% za žene. Snižena vrednost hematokrita može da ukazuje na manjak eritrocita ili na anemiju usled nedostatka gvožđa (tada eritrociti imaju manju zapreminu zbog nedostatka hemoglobina za čije formiranje je potrebno gvožđe) a sam broj eritrocita ne mora biti smanjen. Povišena vrednost hematokrita može da ukazuje na uvećani rizik stvaranja tromba koji može dovesti do infarkta (srčanog udara) ili moždanog udara usled stvaranja tromba kao posledice gušće krvi. Može se sresti kod stanja dehidratacije, poremećaja rada koštane srži, hipoksije i dr.

Prosečna vrednost hemoglobina u eritrocitu

HEMATOLOŠKE ANALIZEProsečna vrednost hemoglobina u eritrocitu

Prosečna vrednost hemoglobina u eritrocitu ( MCH ) - (engl. mean corpuscular hemoglobin) je izvedena veličina. Predstavlja odnos koncentracije hemoglobina i broja eritrocita u krvi. Uglavnom vrednost MCH paraleleno prati promenu MCV indexa. Referentne vrednosti se kreću u rasponu 26–34 pg .
Prosečna koncentracija hemoglobina u eritrocitu

HEMATOLOŠKE ANALIZEProsečna koncentracija hemoglobina u eritrocitu

Prosečna koncentracija hemoglobina u eritrocitu (MCHC) - (engl. mean corpuscular hemoglobin concentration) je mera količine hemoglobina koji se nalazi u prosečnom eritrocitu obzirom na veličinu eritrocita . Ne zavisi od ni od pola ni od uzrasta. Vrednost MCHC može biti snižena ali ne i povišena jer je fizioloki nemoguće da eritrociti sadrže više od 370 gL hemoglobina.
Širina distribucije volumena eritrocita

HEMATOLOŠKE ANALIZEŠirina distribucije volumena eritrocita

Širina distribucije volumena eritrocita (RDW) – (engl. red cell distribution width) Razlika u veličini eritrocita se naziva anizocitoza. RDW je mera te razlike. Svako dešavanje koje dovodi do velike razlike u veličini eritrocita ima za posledicu povišenu vrednost RDW indeksa.

HEMATOLOŠKE ANALIZEProsečni volumen eritrocita (MCV)

Prosečni volumen eritrocita (MCV)  –  (engl. mean corpuscular volume) je mera obima prosečnog eritrocita. Uz ostale eritrocitne indekse daje nam korisne informacije vezano za anemiju. Na osnovi vrednosti MCV–a anemija se može razvrstati u mikrocitnu, normocitnu ili makrocitnu:
• Mikrocitoza: Eritrociti smanjenog obima (96 fL)

Na određivanje vrednosti MCV može da utiče značajno povišen broj leukocita kao i aglutinacija eritrocita. Lažno povišene vrednosti se sreću kod dijabetičke ketoacidoze usled hiperosmolarnosti plazme. Vrednost MCV indeksa može biti povišena i bez prisustva anemije. U tom slučaju može da ukazuje na:

• Alkoholizam
• Makrocitozu izazvanu lekovima
• Megaloblastičnu anemiju

HEMATOLOŠKE ANALIZELeukociti

Leukociti (WBC)  su bela krvna zrnca i čine oko 1 % svih krvnih zrnaca. Njihova osnovna uloga u zaštiti i odbrani organizma od infekcija. Postoji pet osnovnih vrsta leukocita, koji imaju različite uloge:
• limfociti (odgovorni su za proizvodnju antitela potrebnih za odbranu organizma od bakterija, virusa i drugih opasnosti)
• neutrofili (uništavaju bakterije i gljivice)
• bazofili (nastaju kao upozorenje na infekcije lučenjem određenih supstanci u krvotok, primarno za borbu protiv alergija)
• eozinofili (ukazuju na alergijsku reakciju, odgovorni za uništavanje parazita, ali i ćelija raka)
• monociti (služe za napad i razbijanje ćelija virusa i bakterija).
Povišen nivo leukocita se naziva leukocitoza i sreće se kod sledećih stanja: bakterijskih infekcija, kod upotrebe nekih lekova (npr. kortikosteroidi), trudnoća, pušenje, gojaznost, genetska stanja ili bolesti, kod povreda, imunosupresija, alergijskih reakcija i sl. Leukocitozom se smatra svaki broj leukocita >11 × 109/L . Sama leukocitoza nema veći klinički značaj ukoliko se ne diferencira koja vrsta leukocita je u višku. Zato kažemo da je leukocitarna formula od velikog značaja za komletnu krvnu sliku. Na osnovu nalaza dobijenog automatskim hematološkim brojačem ili pregledom perifernog razmaza krvi možemo razlikovati:
• neutrofiliju
• limfocitozu
• eozinofiliju
• bazofiliju
• monocitozu

Trombociti

HEMATOLOŠKE ANALIZETrombociti

Trombociti ( PLT ) – ( eng. platelets ) su krvne pločice koje u organizmu ima bitnu ulogu u zaustavljanju krvarenja stvaranjem trombocitnog čepa. Normalan broj krvnih pločica je od 150 do 400 milijardi po litru krvi. Smanjen broj trombocita se naziva trombocitopenija a povišen broj trombocita se naziva trombocitoza .
Prosečni volumen trombocita

HEMATOLOŠKE ANALIZEProsečni volumen trombocita

Prosečni volumen trombocita (MPV) ( engl. mean platelet volume) je trombocitna konstanta koja nam govori o veličini trombocita koja je presudna za funkcionalnost trombocita. Snižene vrednosti MPV indeksa govore o povećanoj sklonosti ka krvarenju. MPV ne zavisi od pola i starosti , očekivane vrednosti se kreću u opsegu 7.0-11.0 fL.
Trombokrit

HEMATOLOŠKE ANALIZETrombokrit

Trombokrit (PDW) ( engl. platelet distribution width ) predstavlja raspodelu trombocita po volumenu. Broj trombocita, uz PDW i MPV indekse, zajedno daju informacije od značaja za proces koagulacije krvi.

HEMATOLOŠKE ANALIZEŠTA JE SEDIMENTACIJA ERITROCITA I ZAŠTO SE ODREĐUJE?

Jedna od najčešćih analiza koja spada u godišnju (ili češće) kontrolu jeste brzina sedimentacije eritrocita (SE). Rezultati koje dobijamo nam govore o potencijalnoj upali u organizmu pacijenta. Ukoliko je brzina sedimentacije povišena smatra se da postoji neka hronična ili akutna upala. Dakle, ovaj parametar određujemo kao jedan od inflamatornih parametara. Nažalost, nije dovoljno specifičan tj. ne daje nam informaciju gde se upala nalazi. Isto tako, nije dovoljno senzibilan tj. osetljiv pa ne možemo biti sigurni da nema upale ukoliko je rezultat brzine sedimentacije u okviru očekivanih vrednosti zdravih osoba.

HEMATOLOŠKE ANALIZEKAKO SE ODREĐUJE BRZINA SEDIMENTACIJE ERITROCITA?

Određivanje brzine sedimentacije eritrocita se vrši iz krvi, posebne epruvete koja sadrži određenu vrstu antikoagulansa. Rezultati se očitavaju nakon 1h po originalnoj Westerngreen metodi i izražavaju u mm (visina). U današnje vreme sve je više u upotrebi modifikovana Westerngren metoda, po kojoj se čitanje vrši nakon 0.5h a epruvete za tu namenu su prilagođene samoj modifikaciji.

HEMATOLOŠKE ANALIZEKADA SE RADI ANALIZA SEDIMENTACIJE ?

Određivanje brzine sedimentacije eritrocita se radi:
– kao sastavni deo rutinske kontrole
– kao jedan od parametara inflamacije (upale) uz :
• krvnu sliku sa lekocitarnom formulom
• CRP (C-reaktivni protein)
• opciono D dimer
– po nalogu lekara, ukoliko imate neke od simptoma upalnih stanja : groznica, gubitak težine, gubitak apetita, glavobolje, malaksalost, anemija tj. malokrvnost i dr.
Tokom trudnoće nije preporučljivo da se vrši određivanje brzine sedimentacije eritrocita jer se mogu dobiti fiziološki povišene vrednosti.