Elektroliti u krvi

Šta su elektroliti?

Elektroliti su minerali koji se lako rastvaraju u vodi i telesnim tečnostima. Tako rastvoreni imaju električno naelektrisanje (joni), koje može biti pozitivno ili negativno. Elektroliti se nalaze u tkivima, krvi, urinu (mokraći) i drugim telesnim tečnostima.

elektroliti u krvi

Uloga elektrolita u organizmu

Uloga elektrolita u organizmu je višestruka:

 • Učestvuju u održavanju količine tečnosti u organizmu
 • Učestvuju u održavanju acido-bazne ravnoteže (pH ravnoteže) u vašem telu
 • Imaju ulogu u transportu hranljivih materija unutar ćelija a izbacivanje otpadnih materija iz ćelija
 • Održavaju pritisak stabilnim
 • Održavaju srčanu radnju stabilnom
 • Podržavaju rad mišića i nerava
 • Održavaju kosti i zube zdravim

elektroliti minerali u krvi

Najznačajniji elektroliti u našem organizmu i njihove uloge

Kalijum (K) u krvi – omogućuje ćelijama, srcu i mišićima da pravilno rade
Natrijum (Na) u krvi – pomaže u kontroli količine tečnosti u telu kao i vašim nervima i mišićima da rade pravilno
Hlorid (Cl) u krvi – pomaže u kontroli količine tečnosti u telu kao i u održavanju zdravog volumena krvi i krvnog pritiska
Kalcijum (Ca) u krvi – pomaže u jačanju i održavanju kostiju i zuba
Fosfat (P) – zajedno sa kalcijumom radi na izgradnji jakih kostiju i zuba
Magnezijum (Mg) – pomaže vašim mišićima, nervima i srcu da pravilno rade i učestvuje u kontroli krvnog pritiska i glukoze u krvi (šećera u krvi)
Bikarbonat (HCO3) – pomaže u održavanju ravnoteže kiseline i baze (pH) u telu i ima značajnu ulogu u kretanju ugljen-dioksida kroz krvotok

određivanje elektrolita u krvi

Određivanje elektrolita u krvi

Elektroliti u krvi su rutinske laboratorijske analize koje se rade kao sastavni deo biohemijskog panela analiza a služe za procenu opšteg stanja organizma, proveru rada bubrega, srca, jetre kao i stanja kostiju. Rade se u jutarnjim satima a rezultati se dobijaju za nekoliko časova.

Referentne vrednosti elektrolita u krvi

(Roche Diagnostics, analizatori AVL 9180 i Cobas Integra 400+)
Elektrolit Jedinica Referentni opseg
KALIJUM mmol/l 3.5 – 5.1
NATRIJUM mmol/l 135 – 147
HLOR mmol/l 93 – 107
MAGNEZIJUM mmol/l 0 – 6 god 0.70 – 0.95
6 – 12 god 0.70 – 0.91
12 – 20 god 0.66 – 1.07
20 – 60 god 0.70 – 1.05
60 – 120 god 0.66 – 0.99
KALCIJUM mmol/l 0 – 2 god 2.25 – 2.75
2 – 12 god 2.20 – 2.70
12 – 18 god 2.10 – 2.55
18 – 60 god 2.15 – 2.50
60 – 90 god 2.20 – 2.55
90 – 120 god 2.05 – 2.40
JONIZOVANI
KALCIJUM
mmol/l 1.0 – 1.3
NEOGRANSKI
FOSFAT
mmol/l Muški
pol
0 – 1 god 0.97 – 2.23
1 – 2 god 0.81 – 2.07
2 – 14 god 0.97 – 1.94
14 – 17 god 0.97 – 1.94
17 – 18 god 0.70 – 1.68
18 – 120 god 0.87 – 1.45
Ženski
pol
0 – 1 god 0.81 – 2.26
1 – 2 god 0.97 – 2.10
2 – 14 god 0.81 – 1.94
14 – 17 god 0.97 – 1.81
17 – 18 god 0.97 – 1.55
18 – 120 god 0.87 – 1.45
BIKARBONAT mmol/l 22.0 – 29.0

Šta znači disbalans (neravnoteža) elektrolita?

Disbalans elektrolita znači da je nivo jednog ili više elektrolita u vašem telu prenizak ili previsok a stanje je posledica promene količine vode u organizmu. Količina vode koju unosite treba da bude jednaka količini koju gubite. Ako nešto poremeti ovu ravnotežu, možda imate premalo vode (dehidracija) ili previše vode (preterana hidratacija). Mogući uzroci elektrolitnog disbalansa:

 • Unos previše vode
 • Smanjen unos vode
 • Određeni lekovi
 • Dehidratacija kao posledica povraćanja i/ili dijareje
 • Jako znojenje
 • Problemi sa bubrezima, jetrom ili srcem

Postoje različiti tipovi disbalansa elektrolita:

Elektrolit Snižena
koncentracija
Povišena
koncentracija
Kalijum Hipokalemija Hiperkalemija
Natrijum Hiponatremija Hipernatremija
Hlor Hipohloremija Hipehloremija
Magnezijum Hipomagnezemija Hipemagnezemija
Kalcijum Hipokalcemija Hiperkalcemija
Neorganski fosfat
(fosfor)
Hipofosfatemija Hiperfosfatemija
Bikarbonat Acidoza Alkaloza

Da biste održali pravilnu ravnotežu elektrolita u svom telu potrebno je usvojiti zdrave životne navike. To uključuje adekvatno hidriranje, unos raznovrsne ishrane bogate mineralima, kontrolu količine soli u ishrani, redovnu fizičku aktivnost i izbegavanje prekomernog konzumiranja alkohola i kofeina. Odražavajte balans elektrolita i vaš organizam će vam biti zahvalan.