Enzimi

Enzimi su proteini koji ubrzavaju hemijske reakcije u organizmu. Oni deluju kao katalizatori omogućavajući da se mnoge hemijske reakcije odvijaju brže nego što bi to inače bio slučaj. Uloga enzima u organizmu je višestruka, učestvuju u regulaciji imunog sistema i metaboličkim procesima, u regeneraciji oštećenih ćelija, u procesu varenja hrane i mnogim drugim biološkim procesima. Bez enzima, mnogi vitalni procesi u našem telu bi bili znatno usporeni ili nemogući.

ŠTA JE ALKALNA FOSFATAZA, ALP?

ŠTA JE ALT (ALANIN TRANSAMINAZA) I ZAŠTO SE ODREĐUJE ?

ŠTA JE AST (ASPARTAT TRANSAMINAZA) I ZAŠTO SE ODREĐUJE?

ŠTA JE GGT (GAMA GLUTAMIL TRANSFERAZA) I ZAŠTO SE ODREĐUJE?

ŠTA JE LDH (LAKTAT DEHIDROGENAZA) I ZAŠTO SE ODREĐUJE?

ŠTA JE CK (KREATIN KINAZA) I ZAŠTO SE ODREĐUJE?

ŠTA JE HOLINESTERAZA I ZAŠTO SE ODREĐUJE?

ŠTA JE LIPAZA I ZAŠTO SE ODREĐUJE?

ŠTA JE AMILAZA I ZAŠTO SE ODREĐUJE?

Enzimi alkalna fosfataza

ALKALNA FOSFATAZA (ALP)

ŠTA JE ALKALNA FOSFATAZA , ALP ?

Alkalna fosfataza je enzim koji se nalazi u različitim tkivima i gotovo svim organima čoveka. Ovaj enzim ima važnu ulogu u mnogim fiziološkim procesima u organizmu a određuje se kao deo rutinskih laboratorijskih testova, u sklopu biohemijskog panela analiza . Obzirom da je najzastupljenija u intestinalnoj mukozi i placenti, zatim u bubrezima, kostima (osteoblasti), jetri, plućima i slezini svrha određivanja nivoa alkalne fosfataze je procena stanja kostiju, jetre, žučnih puteva.

SERUMSKA ALKALNA FOSFATAZA KAO SMEŠA IZOFORMI

Određivanje alkalne fosfataze u krvi je praktično određivanje svih njenih izoformi (koštane, jetrene, placentarne). Kod zdravih osoba serumska ALP je smeša enzima koji potiču najvećim delom iz jetre i kostiju. Kod mladih osoba i dece većina aktivnosti potiče od koštane ALP, a kod trudnica aktivnost uglavnom potiče iz placente.

POVIŠENE VREDNOSTI ALKALNE FOSFATAZE

Povišene vrednosti alkalne fosfataze mogu biti uzrokovane različitim faktorima. Na primer, kod odraslih osoba, povišene vrednosti mogu biti posledica bolesti jetre (hepatitis, ciroza), mogu se javiti kod žutice ili blokade žučnih puteva, kod problema sa kostima kao što su osteopenija,osteoporoza ili, ređe, tumori kostiju. Postoje i fiziološki povišene vrednosti alkalne fosfataze, koje ne bi trebalo da izazivaju brigu, kao što je slučaj kod dece-koštana ALP raste zbog rasta kostiju i skeletnog sistema. To su prolazne vrednosti i očekivani slučajevi u praksi. Mora se naglasiti nespecifičnost same analize a to znači da kada se dobije povišena aktivnost ALP u serumu nije moguće diferencirati da li je povišena izoforma koštanog ili jetrenog porekla dok se ne uradi razdvajanje elektroforezom. Da bi se dobili precizniji rezultati, lekari upućuju pacijenta na dodatne testove, kao što su testovi jetre ili testovi kostiju. Ovi testovi zajedno sa merenjem alkalne fosfataze pomažu u postavljanju tačne dijagnoze i određivanju adekvatnog lečenja. Svakako se svako tumačenje dobijenih rezultata laboratorijskih testova odvija od strane lekara, uzimajući u obzir kliničku sliku pacijenta.

REFERENTNE VREDNOSTI ALKALNE FOSFATAZE

Referentne vrednosti ALP u krvi zavise od pola i starosti i svaki proizvođač testa evaluira za svoj test preporučen opseg očekivanih vrednosti kod zdravih osoba. U laboratoriji BioDiagnostica koristimo testove proizvođača Roche Diagnostics a preporučene referentne vrednosti ovog proizvođača su:

POL STAROST REFERENTNE VREDNOSTI (U/l)
Muški 0 - 1 god
0 - 462
1 - 4 god 0 - 281
4 - 7 god 0 - 269
7 - 13 god 0 - 300
13 - 18 god 0 - 390
18 - 120 god 40 - 129
Ženski 0 - 1 god 0 - 462
1 - 4 god 0 - 281
4 - 7 god 0 - 269
7 - 13 god 0 - 300
13 - 18 god 0 - 187
18 - 120 god 35 - 104

ALANIN TRANSAMINAZA (ALT ili SGPT)

ŠTA JE ALT ( ALANIN TRANSAMINAZA ) I ZAŠTO SE ODREĐUJE ?

Alanin transaminaza se najčeće u praksi obeležava skraćenicom ALT ili SGPT (serumska glutampiruvična transaminaza). U pitanju je enzim koji se nalazi u ćelijama jetre. Kada dođe do oštećenja jetre, kao što su bolesti jetre ili povrede, ALT se oslobađa u krvotok. Određivanje nivoa ALT u krvi je, dakle, veoma korisno u dijagnostici problema sa jetrom. Jetra je jedan od najvažnijih organa u našem telu. Ona ima važnu ulogu u metabolizmu, razgradnji toksina, varenju i mnogim drugim procesima. Kada jetra nije zdrava, to može uticati na naš celokupan organizam. Zato je određivanje vrednosti ALT jedna od najčešćih laboratorijskih analiza, u okviru biohemijskog panela.

Enzimi alanin transaminaza

POVIŠENE VREDNOSTI ALT (SGPT)

Postoji nekoliko faktora koji mogu uticati na nivo ALT a to su ishrana, fizička aktivnost i upotreba nekih lekova. Na primer, konzumacija velike količine alkohola može negativno uticati na jetru i dovesti do povećanja nivoa ALT. Sa druge strane, zdrava ishrana, redovno vežbanje i izbegavanje štetnih supstanci mogu pomoći u održavanju zdrave funkcije jetre i normalnih nivoa ALT.
Povišeni nivoi ALT u krvi mogu ukazivati na različite probleme sa jetrom. Najčešće su to masna jetra, alkoholna bolest jetre, hepatitis (posebno vrsta uzrokovana alkoholom ili virusima), kao i negativne reakcije na određene lekove. Testiranje nivoa ALT može lekarima pružiti važne informacije o tome šta se dešava u našoj jetri i pomoći im da postave tačnu dijagnozu. Svakako, promena ishrane i životnog stila može pomoći u održavanju zdrave funkcije jetre i preventirati neka stanja i oboljenja jetre.

REFERENTNE VREDNOSTI ALT (SGPT)

Referentne vrednosti ALT u krvi zavise od pola i starosti i svaki proizvođač testa evaluira za svoj test preporučen opseg očekivanih vrednosti kod zdravih osoba.U laboratoriji BioDiagnostica koristimo testove proizvođača Roche Diagnostics a preporučene referentne vrednosti ovog proizvođača su:

POL STAROST REFERENTNE VREDNOSTI (U/l)
Muški 0 - 1 god 0 - 75
1 - 13 god 0 - 39
13 - 17 god 0 - 26
18 - 120 god 0 - 41
Ženski 0 - 1 god 0 - 75
1 - 13 god 0 - 39
13 - 17 god 0 - 23
18 - 120 god 0 - 33

Svakako se svako tumačenje dobijenih rezultata laboratorijskih testova odvija od strane lekara, uzimajući u obzir kliničku sliku pacijenta.

enzimi aspartat transaminaza - AST

ASPARTAT TRANSAMINAZA (AST ili SGOT)

ŠTA JE AST ( ASPARTAT TRANSAMINAZA ) I ZAŠTO SE ODREĐUJE?

Aspartat transaminaza (aminotransferaza) se najčeće u praksi obeležava skraćenicom AST ili SGOT ( serumska glutaminsko-oksalooctena transaminaza. Ovaj enzim ima sposobnost da prenosi amino grupu sa aspartama na alfa-ketoglutarat, rezultirajući nastankom oksaloacetata i glutamata. Ovaj proces je važan za održavanje ravnoteže amino kiselina u organizmu a sam enzim AST za metabolizam amino kiselina a posebno za razgradnju aspartama. Bez ovog enzima, organizam ne bi mogao pravilno da razgrađuje aspartam i koristi ga za energiju. AST se nalazi u u različitim tkivima ali ga najviše ima u ćelijama jetre , srca, bubrega i mišića. Služi kao odličan biomarker za procenu stanja navedenih tkiva. Iz tog razloga kažemo da je u pitanju enzim koji ima ključnu ulogu u organizmu a određivanje vrednosti AST jedna od najčešćih laboratorijskih analiza, u okviru biohemijskog panela.

POVIŠENE VREDNOSTI AST (SGOT)

Pomenuli smo da je enzim AST najzastupljeniji u jetri, srcu, bubrezima i mišićima. Kada postoji oboljenje ili trauma navednih organa javlja se povišen nivo enzima AST u krvi jer ga obolelo ( ili povređeno ) tkivo oslobađa u krvotok. Kod zdravih ljudi koncentracije ovog enzima u serumu su niske tj. nalaze se u referentnom opsegu. Povišene vrednosti se sreću kod oboljenja jetre ( hepatitis, ciroza ), kod upotrebe nekih lekova, zloupotrebe alkohola. AST je i srčani biomarker, obzirom da se nalazi u ćelijama srca. Povišene vrednosti se sreću kod infarkta miokarda, tačnije nakon infarkta i svoju najvišu koncentarciju u tom slučaju AST dostiže nakon dva dana.

REFERENTNE VREDNOSTI AST (SGOT)

Referentne vrednosti AST u krvi zavise od pola i starosti i svaki proizvođač testa evaluira za svoj test preporučen opseg očekivanih vrednosti kod zdravih osoba. U laboratoriji BioDiagnostica koristimo testove proizvođača Roche Diagnostics a preporučene referentne vrednosti ovog proizvođača su:

POL STAROST REFERENTNE VREDNOSTI (U/l)
Muški 0 - 1 god 0 - 89
1 -4 god 0 - 56
4 - 7 god 0 - 52
8 - 12 god 0 - 51
13 - 17 god 0 - 35
18 - 120 god 0 - 40
Ženski 0 - 1 god 0 - 89
1 - 4 god 0 - 56
4 - 7 god 0 - 52
8 - 12 god 0 - 51
13 - 17 god 0 - 27
18 - 120 god 0 - 32

Svakako se svako tumačenje dobijenih rezultata laboratorijskih testova odvija od strane lekara, uzimajući u obzir kliničku sliku pacijenta.

GAMA GLUTAMIL TRANSFERAZA (GGT)

ŠTA JE GGT (GAMA GLUTAMIL TRANSFERAZA) I ZAŠTO SE ODREĐUJE ?

Gama transferaza (GGT) je enzim koji se nalazi u ćelijama jetre i drugim organima, kao što su bubrezi, pankreas i slezina. On je odgovoran za metabolizam i transporte amino kiselina, što ga čini vrlo važnim enzimom u organizmu. Glavna svrha određivanja GGT-a je dijagnostika bolesti jetre ali i za dijagnostiku drugih stanja kao što su alkoholizam, dijabetes, kardiovaskularne bolesti i metabolički sindrom. Zato je određivanje vrednosti GGT jedna od najčešćih laboratorijskih analiza, u okviru biohemijskog panela, uz određivanje enzima ALT i AST.

enzimi glutamil transferaza - GGT

POVIŠENE VREDNOSTI GGT

Kada su vrednosti GGT-a povišene, to može ukazivati na oštećenje ili oboljenje jetre. Povišen vrednosti očekujemo kod alkoholne bolesti jetre, hepatitisa B ili C, ciroze jetre, zbog žučnih kamenaca, a takođe i kod nekih vrsta tumora jetre. Često se GGT koristi kao marker prekomerne konzumacije alkohola jer je alkohol jedan od glavnih faktora koji dovode do povećanja vrednosti GGT-a.

REFERENTNE VREDNOSTI GGT

Referentne vrednosti GGT u krvi zavise od pola i starosti i svaki proizvođač testa evaluira za svoj test preporučen opseg očekivanih vrednosti kod zdravih osoba.U laboratoriji BioDiagnostica koristimo testove proizvođača Roche Diagnostics a preporučene referentne vrednosti ovog proizvođača su:

POL STAROST REFERENTNE VREDNOSTI (U/l)
Muški 0 - 1 god 0 - 39
1 - 12 god 0 - 22
13 - 17 god 0 - 42
18 - 120 god 0 - 60
Ženski 0 - 1 god 0 - 39
1 -12 god 0 - 22
13 - 17 god 0 - 42
18 - 120 god 0 - 40

Svakako se svako tumačenje dobijenih rezultata laboratorijskih testova odvija od strane lekara, uzimajući u obzir kliničku sliku pacijenta.

enzimi laktat dehidrogenaza - LDH

LAKTAT DEHIDROGENAZA (LDH)

ŠTA JE LDH (LAKTAT DEHIDROGENAZA) I ZAŠTO SE ODREĐUJE?

Laktat dehidrogenaza (LDH) je enzim koji se nalazi u gotovo svim tkivima u našem telu. Može se pronaći u mozgu, srcu, jetri, mišićima i drugim organima. Ovaj enzim ima važnu ulogu u energetskom metabolizmu. LDH je odgovoran za konverziju lakata (mlečne kiseline) u piruvat i obrnuto. Tokom intenzivne fizičke aktivnosti ili kada organizam ne dobija dovoljno kiseonika, dolazi do nakupljanja lakta u mišićima. LDH ima sposobnost da razgrađuje lakat i pretvori ga nazad u piruvat, koji se zatim može koristiti kao izvor energije. Dakle, laktat dehidrogenaza ima veoma bitnu ulogu u obezbeđivanju ćelijske energije. Iz tog razloga kažemo da je u pitanju enzim koji ima ključnu ulogu u organizmu a određivanje vrednosti LDH jedna od najčešćih laboratorijskih analiza, u okviru biohemijskog panela.
Određivanje nivoa LDH je važno zbog nekoliko razloga. U pitaju je značajan biomarker otećenja tkiva jer na to mogu ukazivati povišene vrednosti LDH. Na primer, oštećenje srčanog mišića može dovesti do povećanja nivoa LDH u krvi. Takođe, oštećenje jetre, bubrega ili drugih organa može uzrokovati povećanje nivoa LDH. Drugi razlog za određivanje LDH nivoa je dijagnostika određenih bolesti. Na primer, kod pacijenata sa leukemijom ili limfomom, visoke vrednosti LDH mogu biti pokazatelj prisustva malignih ćelija. Takođe, LDH se može koristiti za praćenje tretmana kod ovih pacijenata, jer visoke vrednosti LDH mogu ukazivati na loš odgovor na terapiju.

POVIŠENE VREDNOSTI LDH

Važno je napomenuti da povišene vrednosti LDH ne znače uvek da postoji neka ozbiljna bolest. Ponekad, povišen nivo LDH može biti posledica fizičke aktivnosti ili stresa. Međutim, ako imate visoke nivoe LDH i simptome kao što su umor, bol ili promene u radu organa, obavezno se konsultujte sa svojim lekarom. Bitno je napomenuti da je uzorkovanje krvi jedan od veoma bitnih faktora koji mogu uticati na nivo LDH u krvi. Hemolizirani uzorci krvi nisu adekvatni za rad i , ukoliko je došlo do hemolize, obavezno ponoviti uzorkovanje. Zbog toga što je rasprostranjen u svim tkivima, povećanje vrednosti LDH se javlja kod različitih stanja i bolesti, na primer:

 • povrede i oboljenja mišića
 • oboljenja pluća (upala pluća, plućna embolija, tumor)
 • kod 1/3 pacijenata sa oboljenjem bubrega
 • različiti poremećaji u protoku krvi koji dovode do nedostatka kiseonika
 • oboljenja jetre
 • infektivna mononukleoza
 • cerebrovaskularne bolesti
 • pankreatitis
 • infarkt miokarda
 • nakon napornog vežbanja zbog iritacije mišića
 • nakon hiruških intervencija je očekivano da nivo enzima koji potiču iz mišića (CK, AST, LDH) budu povišene nekoliko dana
 • usled hemolize uzorka krvi (razaranje crvenih krvnih zrnaca)

Povišene vrednosti LDH se mogu sresti nakon primene terpaije, intramuskularne, ukoliko dodje do iritacije mišića i oslobađanja različitih enzima (kao što su LDH i CK). Preporuka je da se uzorkovanje ponovi nakon nekoliko dana od prestanka terapije.

REFERENTNE VREDNOSTI LDH

Referentne vrednosti LDH u krvi zavise od pola i starosti i svaki proizvođač testa evaluira za svoj test preporučen opseg očekivanih vrednosti kod zdravih osoba. U laboratoriji BioDiagnostica koristimo testove proizvođača Roche Diagnostics a preporučene referentne vrednosti ovog proizvođača su:

POL STAROST REFERENTNE VREDNOSTI (U/l)
Muški 0 - 1 god 170 - 470
1 - 4 god 155 - 395
5 - 10 god 135 - 345
11 - 16 god 100 - 325
17 - 120 god 135 - 225
Ženski 0 - 1 god 170 - 470
1 - 4 god 155 - 395
5 - 10 god 135 - 345
11 - 16 god 100 - 325
17 - 120 god 135 - 214

Svakako se svako tumačenje dobijenih rezultata laboratorijskih testova odvija od strane lekara, uzimajući u obzir kliničku sliku pacijenta.

KREATIN KINAZA (CK)

ŠTA JE CK (KREATIN KINAZA) I ZAŠTO SE ODREĐUJE?

Kreatin kinaza je enzim koji se nalazi u mnogim tkivima a posebno je prisutan u mišićima, srcu, mozgu i bubrezima. Ovaj enzim igra ključnu ulogu u energetskom metabolizmu organizma, jer je zadužen za pretvaranje kreatina u kreatin-fosfat, koji se koristi kao izvor energije prilikom intenzivnih fizičkih aktivnosti. Kreatin kinaza je važan enzim koji se određuje u krvi i može pružiti korisne informacije o zdravlju mišića i srca (srce je najjači mišić u ljudskom organizmu).
Određivanje CK je obično standardni deo rutinskih laboratorijskih testova. Razlozi za određivanje kreatin kinaze mogu biti različiti, ali najčešće je to zbog sumnje na oštećenje mišića ili srčanog mišića, kao i praćenje reakcije organizma na određene terapije. Na primer, kod pacijenata sa mišićnom distrofijom, kreatin kinaza može biti određena pre početka terapije i zatim se redovno prati tokom terapije kako bi se procenio njen efekat. Smanjenje nivoa kreatin kinaze može ukazivati na poboljšanje stanja pacijenta.

enzimi kreatin kinaza - CK

POVIŠENE VREDNOSTI CK

Kada dođe do oštećenja mišića, bilo da je uzrokovano povredom, upalom ili nekim drugim faktorom (toksin, lek), kreatin kinaza se oslobađa u krvotok. Povišene vrednosti ovog enzima koje se detektuju laboratorijskim testovima mogu ukazati na prisustvo oštećenja mišića i pomoći u određivanju uzroka tog oštećenja. Takođe, povećani nivoi kreatin kinaze mogu biti indikacija srčanog infarkta. Određivanje nivoa ovog enzima može pomoći u ranoj dijagnostici i praćenju srčanih stanja. U praksi najčešće srećemo lagano povišene vrednosti CK u serumu kod pacijenata koji su neposrdno pre uzorkovanja krvi (par dana unazad) imali intezivniju fizičku aktivnosti.

REFERENTNE VREDNOSTI CK

Referentne vrednosti CK u krvi zavise od pola i starosti i svaki proizvođač testa evaluira za svoj test preporučen opseg očekivanih vrednosti kod zdravih osoba. U laboratoriji BioDiagnostica koristimo testove proizvođača Roche Diagnostics a preporučene referentne vrednosti ovog proizvođača su:

POL STAROST REFERENTNE VREDNOSTI (U/l)
Muški 0 - 1 god 0 - 203
1 - 4 god 0 - 228
4 - 7 god 0 - 149
7 - 13 god 0 - 247
13 - 18 god 0 - 270
18 - 120 god 38 - 174
Ženski 0 - 1 god 0 - 203
1 - 4 god 0 - 228
4 - 7 god 0 - 149
7 - 13 god 0 - 154
13 - 18 god 0 - 167
18 - 120 god 26 - 140

Svakako se svako tumačenje dobijenih rezultata laboratorijskih testova odvija od strane lekara, uzimajući u obzir kliničku sliku pacijenta.

Enzimi Holinesteraza

HOLINESTERAZA (CHE, HE)

ŠTA JE HOLINESTERAZA I ZAŠTO SE ODREĐUJE?

Holinesteraza je enzim iz grupe hidrolaza. Postoje 2 tipa holinesteraza:

 1. Acetlholinesteraza (naziva se još i prava holinesteraza, holesteraza I ili
  eritrocitna)
 2. Pseudoholinesteraza (naziva se još i holinesteraza II, butirilholinesteraza ili
  serumska)

Acetilholinesteraza se nalazi u eritrocitima (crvena krvna zrnca), na nervnim završecima, u plućima, slezini i sivoj masi mozga. Ima značajnu ulogu a to je hidroliza acetilholina na nervnim završecima. Acetilholin je neurotransmiter i prenosi signale između nervnih ćelija a holinesteraza razgrađuje acetilholin i na taj način se prekida signalizacija. Ova regulacija je od vitalnog značaja za normalno funkcionisanje nervnog sistema i zato se kaže da je u pitanju enzim koji igra ključnu ulogu u funkciji nervnog sistema.
Pseudoholinesteraza se nalazi u serumu, jetri, pankreasu, beloj masi mozga i srcu. Koncentracija holinesteraze II u serumu je i do 3 puta viša od acetilholinesteraze i ima veći klinički značaj. Biološka funkcija holinesteraze II nije sasvim razjašnjena.

Određivanje holinesteraze u krvi se vrši rutinski:

 1. Ukoliko postoji sumnja ili znakovi trovanja organofosfatnim jedinjenjima koja ulaze u sastav pesticida.
 2. Prilikom redovnih sistematskih pregleda svih osoba koje rade sa pesticidima
 3. Pre hiruških intervencija, odnosno, pre uvođenja pacijenta u totalnu anesteziju, kako bi se blagovremeno otkrio deficit pseudoholinesteraze (nasledni). Ovo stanje se otkriva samo prilikom primanja anestezije u čiji sastav ulazi mišićni relaksant sukcinilholin a manifestuje se teškim buđenjem iz anestezije tj. produženom apnejom (kratak periodični prekid disanja) nakon totalne anestezije

VREDNOSTI HOLINESTERAZE

SNIŽENE VREDNOSTI HOLINESTERAZE

Snižene vrednosti holinesteraze se nalaze u slučajevima:

 • trovanja organofosfatnim jedinjenjima
 • primarna oboljenja jetre (virusni hepatitis, ciroza jetre, tumor)
 • sekundarna oboljenja jetre (smanjena funkcija srca)
 • infarkta miokarda
 • akutnih infekcija

POVIŠENE VREDNOSTI HOLINESTERAZE

Uzroci povišenih vrednosti mogu biti:

 • astma
 • alkoholna masna jetra
 • koronarno srčano oboljenje
 • nefrotski sindrom

REFERENTNE VREDNOSTI HOLINESTERAZE

Referentne vrednosti holinesteraze u krvi zavise od pola i starosti i svaki proizvođač testa evaluira za svoj test preporučen opseg očekivanih vrednosti kod zdravih osoba. U laboratoriji BioDiagnostica koristimo testove proizvođača Roche Diagnostics a preporučene referentne vrednosti ovog proizvođača su:

POL STAROST REFERENTNE VREDNOSTI (U/l)
Deca (muški i ženski) 1 - 17 god 5320 - 12920
Ženski 17 - 39 god 4260 - 11250
Ženski > 40 god
5320 - 12920
Muški > 18 god 5320 - 12920

Svakako se svako tumačenje dobijenih rezultata laboratorijskih testova odvija od strane lekara, uzimajući u obzir kliničku sliku pacijenta.

LIPAZA

ŠTA JE LIPAZA I ZAŠTO SE ODREĐUJE?

Lipaza je enzim koji se nalazi u ljudskom organizmu i ima važnu ulogu u probavi masti. Prisutan je u različitim tkivima, ali najveće količine lipaze nalazimo u pankreasu, želucu i crevima. Uloga lipaze je razgradnja masnih molekula na manje jedinice – masne kiseline i glicerol. Ovaj proces se naziva lipoliza i omogućava telu da iskoristi masnoće kao izvor energije. Lipaza je ključna za varenje masti i apsorpciju hranljivih materija iz hrane. Nivo lipaze u krvi (plazmi, ascitu ili pleuralnoj tečnosti) se određuje kao deo rutinskog testiranja u dijagnostici oboljenja pankreasa, u jutarnjim satima natašte (bez jela).

Enzimi Lipaza

POVIŠENE VREDNOSTI LIPAZE

Povišene vrednosti lipaze mogu ukazivati na probleme sa pankreasom, kao što su pankreatitis (hronični ili akutni) ili pankreasni tumor. Osim toga, visoke vrednosti lipaze mogu biti prisutne i kod drugih oboljenja, kao što su žutica, holestaza ili cistična fibroza. Kada je u pitanju akutni pankreatitis, uglavnom je preporuka da se istovremeno određuju aktivnosti dva enzima – lipaze i amilaze. Aktivnost lipaze u serumu raste u prvih 12h čak za 2 do 4 puta više u odnosu na gornju granicu referentnog opsega. Nivo lipaze opada i vraća se u opseg normalnih vrednosti nakon 24 do 48h a u određenim slučajevima i duže (10-15 dana) dok vrednosti amilaze sporije rastu i brže opadaju tj. vraćaju u opseg referentnih vrednosti.

REFERENTNE VREDNOSTI ZA LIPAZU

Referentne vrednosti lipaze u krvi zavise od starosti i svaki proizvođač testa evaluira za svoj test preporučen opseg očekivanih vrednosti kod zdravih osoba. U laboratoriji BioDiagnostica koristimo testove proizvođača Roche Diagnostics a preporučene referentne vrednosti ovog proizvođača su:

STAROST REFERENTNE VREDNOSTI (U/l)
0 - 1 god < 34
1 - 12 god < 31
16 - 18 god < 55
Odrasle osobe 30 - 60

Svakako se svako tumačenje dobijenih rezultata laboratorijskih testova odvija od strane lekara, uzimajući u obzir kliničku sliku pacijenta.

Enzimi Alfa Amilaza

AMILAZA (ALFA AMILAZA, α-Amilaza, Amy)

ŠTA JE AMILAZA I ZAŠTO SE ODREĐUJE?

Amilaza je enzim koji ima veoma važnu ulogu u našem organizmu. Prvenstveno, ovaj enzim pomaže u razgradnji skroba i glikogena koji se nalaze u hrani koju konzumiramo. Amilaza razgrađuje skrob u jednostavnije šećere poput glukoze, maltoze i dekstrina. Ovi šećeri se zatim apsorbuju u našem crevnom sistemu i koriste za energiju ili se skladište kao glikogen za kasniju upotrebu.
Drugi važan aspekt uloge amilaze je u probavi hrane u tankom crevu. Kada skrob prolazi kroz želudac i stigne do tankog creva, pankreas luči amilazu kako bi povećao proces razgradnje. Ovaj enzim se kombinuje sa enzimima koje proizvodi sam pankreas, kao što su tripsin i lipaza, kako bi se obezbedila efikasna razgradnja hrane i apsorpcija hranljivih materija. Amilaza se pretežno nalazi u našim pljuvačnim žlezdama i pankreasu. Određivanje nivoa alfa amilaze u krvi je rutinski test. Uglavnom se određuje zajedno sa lipazom i služi za proveru stanja pankreasa. Kod akutnog pankreatitisa vrednost amilaze u krvi raste unutar 5h od prve pojave simptoma a dostižu svoj pik nakon 12-72h (4-6 puta viša vrednost amilaze u odnosu na gornju granicu referentnog opsega). Uz lipazu, amilaza je koristan marker za pankreas.

POVIŠENE VREDNOSTI AMILAZE

Povišene vrednosti alfa amilaze se sreću kod upale pankreasa (pankreatitisa), oštećenja pankreasa, usled preteranog korišćenja alkohola, perforirajućeg ili penetrirajućeg čira želuca, kod bolesti bubrega, bolesti pljuvačne žlezde (Mumps virus tj. zauške), zbog kamena ili spazma žučnog puta, kod dijabetične ketoacidoze i dr.

REFERENTNE VREDNOSTI AMILAZE

Referentne vrednosti alfa amilaze su opšte i svaki proizvođač testa evaluira za svoj test preporučen opseg očekivanih vrednosti kod zdravih osoba. U laboratoriji BioDiagnostica koristimo testove proizvođača Roche Diagnostics a preporučene referentne vrednosti ovog proizvođača su:

STAROST REFERENTNE VREDNOSTI (U/l)
18 – 120 god 28 - 100

Svakako se svako tumačenje dobijenih rezultata laboratorijskih testova odvija od strane lekara, uzimajući u obzir kliničku sliku pacijenta.