Metaboliti

bilirubin

BILIRUBIN

Bilirubin je žučni pigment koji nastaje razgradnjom hemoglobina. 80% bilirubina nastaje razgradnjom hemoglobina iz eritrocita, nakon što je vek trajanja eritrocita završen ( a to je približno 120 dana). Na taj način proizveden u perifernim tkivima, bilirubin se transportuje u jetru, gde se metaboliše a zatim izlučuje u žuč.
Određivanje bilirubina u krvi se vrši radi procene funkcije jetre, kod novorođenčadi radi praćenja efekata fototerapije i kada su u pitanju neke metaboličke i sistemske bolesti. U laboratoriji se vrše odredjivanja sledećih parametara:
• ukupni bilirubin (direktni + indirektni)
• direktni (konjugovani) bilirubin – nije toksičan i rastvorljiv je u vodi. Normalno je prisutan u krvi u vrlo niskim koncentracijama.
• indirektni (nekonjugovani) bilirubin – dobija se računski, iz gore navedene jednačine. Toksičan je i nerastvoran u vodi. Bubrezi ne mogu da ga filtriraju što znači da se ne izbacuje urinom. Zato se akumulira u tkivu koje je bogato mastima kada ga ima više tj. kada je njegovo stvaranje povećano.
Povišene koncentracije ukupnog bilirubina ukazuju na izmenjenu funkciju jetre .Uzroci mogu biti raznovrsni, od postojanja kamena u žuči  do dugotrajne primene nekih lekova (tetraciklini, antiinflamatorni lekovi npr.), virusne upale – hepatitis A, hepatitis B i hepatitis C, hemolitičke bolesti, ciroza jetre. Retko je povišen i u slučajevima neunošenja dovoljno hranljivih materija, dugotrajnog gladovanja i kod odredjenih slučajeva abnormalnosti enzimskog sistema organizma.
Snižene vrednosti nemaju dijagnostički značaj.

ALBUMINI

Albumini čine 60% ukupnih proteina u telu. Sintetišu se u jetri, odakle se otpuštaju u krvotok. Njihova uloga u organizmu je višestruka: služe kao nosioci određenih supstanci u telu (hormona, vitamina i lekova), zaduženi su za održavanje zapremine tečnosti u krvnim sudovima tj. održavanje osmotskog pritiska u telu. Njihova koncentracija u krvi se određuje prilikom rutinskih, periodičnih biohemijskih kontrola u cilju procene opšteg stanja organizma i eventualnih oboljenja jetere iili bubrega. Kod oboljenja bubrega iili jetre nailazimo na značajno snižene vrednosti albumina. Koncentracija albumina može biti niska usled smanjenog unosa proteina, čime su ukupni proteini niži pa samim tim i albumini. Kod trudnica uglavnom srećemo niže vrednosti ukupnih proteina pa i albumina. Osim navedenog, pojedini lekovi utiču na smanjenje koncentracije albumina kao i specifična stanja poput velikih opekotina, nakupljanja tečnosti u trbušnoj duplji, jaki zapaljenski procesi kao i oboljenja gastrointestinalnog trakta. Povišene ili visoke vrednosti se sreću ređe i mogu biti posledica nepoštovanja preanalitičke faze: neadekvatno uzorkovanje (venepunkcije), nepropisno čuvanje uzorka ili usled dehidratacije organizma.
Nije potrebna posebna priprema pacijenta ali je preporuka da se, kao i sve druge biohemijske analize, određivanje vrši u jutarnjim satima natašte.

Albumini
Kreatinin

KREATININ

Kreatinin je sporedni proizvod razgradnje belančevina, anhidrid kreatina. Nastaje u mišićima, spontano, prevodjenjem jednog dela slobodnog kreatina u kreatinin. Iz organizma se izlučuje putem urina, gde ga ima najviše. Klinički značaj odredjivanja kreatinina je procena glomerularne filtracije ( procena stanja bubrega ). Ukoliko se smanji filtracija u bubrezima (tj ako se smanji izlučivanje kreatinina iz organizma), a produkcija kreatinina ostane ista, koncentracija u krvi se povećava.
Snižene vrednosti kreatinina se retko viđaju i skoro uvek su u sprezi sa malom mišićnom masom. Blago snižene vrednosti kreatinina mogu se javiti tokom trudnoće.
Povišene vrednosti kreatinina su znak smanjene glomerularne filtracije u bubrezima zbog akutnih ili hroničnih bolesti. Ono što je važno jeste to da u ranom stadijumu bolesti, nivo kreatinina u serumu neće biti visok. Mogući uzorci povišenih vrednosti su: infekcije bubrega, oštećenje bubrega nastalo dejstvom lekova i toksina, kamen u bubregu i drugi uzroci koji vrše opstrukciju mokraćnog sistema, autoimune bolesti, povećan unos kreatina kao dodataka ishrani, povećano osolobadjanje iz mišića, smanjen protok krvi kroz bubrege zbog šoka, dehidratacije, bolesti srca, komplikacija dijabetesa i dr.
Klirens kreatinina: dobija se računski iz nivoa kreatinina u krvi i nivoa u 24 časovnom urinu. Ovaj parametar pokazuje koliko bubrezi efikasno filtriraju male molekule iz krvi.

Totalni proteini

Ukupni proteini u serumu su zbir svih proteina u krvotoku i na taj način čine najveću komponentu krvi.Veoma su bitni jer imaju višestruke funkcije : učestvuju u odbrambenim mehanizmima organizma , imaju transportnu ulogu , deluju kao puferi i na taj način održavaju acido-baznu ravnotežu a neki od njih imaju i specifične uloge (enzimi, hormoni, faktori koagulacije, inhibitori i dr.).
Odredjuju se pri rutinskim laboratorijskim pregledima.
Odredjivanje ukupnih proteina koristi se u dijagnostici i terapiji raznih bolesti jetre, bubrega i koštane srži, kao i ostalih metaboličkih i nutricijskih poremećaja.
Odstupanje vrednosti ukupnih proteina u serumu od referentnih vrijednosti ukazuje na disproteinemiju ili poremećaj ravnoteže vode. Ova dva stanja mogu se razlikovati dodatnim analizama a to su elektroforeza proteina seruma i određivanjem hematokrita.
Povišena koncentracija ukupnih proteina se javlja usled dehidratacije, inflamatornih stanja, kasni stadijumi bolesti jetre, paraproteinemije i mijeloma.

Snižena koncentracija proteina javlja se pri prekomjernoj hidrataciji, gubitku proteina iz organizma, smanjenoj sintezi proteina ili pojačanoj razgradnji proteina, npr. u hipertireozi ili dijabetesu melitusu. U teškom nefritisu, naročito nefrozi, proteini se gube putem urina, kod opekotina koje zahvaćaju veću površinu gube se kroz oštećenu kožu, a kod enteritisa s teškim proljevima putem crijeva. Zbog smanjene sinteze proteina, hipoproteinemija se nalazi kod teških jetrenih bolesti, u kojima je zbog smanjene funkcija jetre smanjena i sinteza albumina. Nadalje, proteini su smanjeni pri nedostatku proteina u hrani malapsorpciji, tuberkulozi i malignim bolestima.

Ukupni proteini-2
Glukoza

Glukoza

Određivanje koncentracije glukoze u krvi je jedna od najčešćih analiza koje se vrši pri rutinskim pregledima.
Glukoza je jednostavni šećer, monosaharid koji je potreban za rad mišića, rad mozga i sve druge procese koji se odvijaju u organizmu. U krv dospeva razgradnjom hrane koja se unosi u organizam ( ugljeni hidrati, belančevine i masti). Održavanje nivoa glukoze u krvi je posledično zavisno od dva procesa:
• Brzina unošenja glukoze u krv
• Brzina uklanjanja glukoze iz krvi
Pad koncentracije glukoze u krvi se naziva hipoglikemija, koju karakteriše mišićna slabost, odsustvo koncentracije i konfuznost. Dalji pad glukoze može dovesti do hipoglikemijske kome.
Povećana koncentracija glukoze u krvi se naziva hiperglikemija.
Određivanje koncentracije glukoze u krvi se vrši iz venske ili kapilarne krvi. Prilikom stanja gladovanja, nivo glukoze se neznatno razlikuje u uzorku venske i uzorku kapilarne krvi. Međutim, kada su u pitanju hiperglikemijska stanja ili stanja nakon unošenja glukoze, razlika može biti i do 2 mmol/L te se preporučuje venska krv za analizu u tim slučajevima.

Urea

Urea ili karbamid je kranji proizvod razgradnje belančevina. Prilikom razgradnje belančevina oslobadja se toksični amonijak, koji organizam izbacuje tako što ga u jetri prevodi u ureu. Preko 90 % uree se izlučuje preko bubrega.
Klinički značaj odredjivanje koncentracije uree u krvi se vrši radi procene stanja bubrega, uz odredjivanje nivoa kreatinina u krvi. Koncentracija same uree u krvi kao nezavisan indikator funkcije bubrega ima ograničenu korisnost jer može varirati usled:
• Blaga dehidratacija
• Gubitak mišića usled gladovanja
• Visokoproteinska ishrana
• Povećan katabolizam proteina i dr.
Povećana koncentracija uree u krvi se naziva azotemija. Snižena koncentracije uree se retko sreće u praksi i praktično nema veći klinički značaj.

urea
Mokraćna kiselina

Mokraćna kiselina

Razgradnjom nukleinskih kiselina nastaju purinski nukleozidi, adenozin i gvanozin, koji se prevode u mokraćnu kiselinu. Proces stvaranja mokraćne kiseline se odigrava u jetri.
Klinički značaj odredjivanja koncentracije mokraćne kiseline u krvi je uspostavljenje dijagnoze i praćenje gihta, kod pacijenata sa mokraćnim kamenom, kao i kod onih koji su na hemioterapiji.
Povećana koncentracija mokraćne kiseline u krvi se naziva hiperurikemija i može dovesti do taloženja mokraćne kiseline i njenih soli u zglobovima (urički artritis, giht) ili bubrezima (može doći do oštećenja bubrega, stvaranja mokraćnog kamena). Otprilike jedan od pet bolesnika sa kliničkom slikom gihta ima i kamen mokraćne kiseline u urinarnom traktu.
Hiperurikemija se javlja usled povećane sineteze ili smanjenog izlučivanja mokraćne kiseline. U moguće uzroke se ubrajaju: povećan unos namirnica koje dovode do povišenog nivoa mokraćne kiseline (sardine, iznutrice, divljač), gojaznost, trovanje olovom, redje nasledne bolesti koje utiču na rad enzima uključenih u metabolizam mokraćne kiseline, alkoholizam i upotrebe nekih lekova, kod pacijenata sa odredjenim vrstama maligniteta i dr.
Snižena vrednost koncentracije mokraćne kiseline se naziva hipourikemija i redje se javlja. Može biti izazvana upotrebom nekih lekova koji utiču na sintezu ili izlučivanje mokraćne kiseline (alopurinol, probenecid), kao i kod nekih bubrežnih oboljenja, oboljenja jetre ili retkih naslednih bolesti.

HBA1C (glikolizirani hemoglobin)

HbA1c ili glikolizirani hemoglobin je opšte poznat kao prosečna vrednost glukoze (šećera) u krvi tokom poslednja tri meseca.
Kako su eritrociti (crvena krvna zrnca) sastavni deo krvi a u njihov sastav ulazi belančevina hemoglobin, glukoza, koja se u dužem vremenskom periodu nalazi u višku u krvi, se vezuje za hemoglobin i tako nastaje glikolizirani hemoglobin, HbA1c. Što više ima glukoze, više će nastati glikoliziranog hemoglobina.
HbA1c test je trenutno najbolji način da se proveri učinkovitost terpije kod dijabetičara. Svi dijabetičari treba da kontrolišu vrednost HbA1c na 6 meseci ili na svaka 3 meseca dokle god se ne stabilizuje vrednost šećera u krvi.
Test se izvodi najčešće iz venske krvi, bez prethodne pripreme pacijenta, u bilo koje doba dana. To znači da ne morate voditi računa da li ste prethodno jeli i primili terapiju.

HbA1c