Priprema pacijenta za mikrobiološka ispitivanja

URINOKULTURA

• Pre sakupljanja uzorka sprovesti nakon obavljene jutarnje toalete (pranje toplom vodom i sapunom)
• Donesite svež, prvi jutarnji uzorak urina (srednji mlaz) u sterilnoj bočici
• Sterilnu bočicu možete kupiti u apoteci ili uzeti na prijemu BioDiagnostica-e
• Ukoliko se opredelite za urikult, potrebno je napuniti posudu urikulta urinom, zatim poklopac sa hranljivom
podlogom vratiti u posudu u trajanju od 3 do 5 sekundi, izliti sav urin iz posude i vratiti poklopac sa
natopljenom hranljivom podlogom natrag
• Ukoliko uzimate uzorak za urinokulturu malom detetu preporučujemo sterilnu pedijatrijsku kesicu koja se
stavlja nakon obavljene toalete. Sterilna pedijatrijska kesica se kupuje u apoteci. Urin iz kesice se ne
presipa u sterilnu posudu već se kao takav dostavlja u laboratoriju

BRIS GRLA

• Bris grla je najbolje uzeti ujutru, pre uzimanja hrane i pića, i pre pranja zuba
• Bris je potrebno uzeti pre antibiotske terapije
• Kontrolni uzorak posle antibiotske terapije uzeti posle najmanje 7 dana od završene terapije ili po zahtevu
lekara

BRIS NOSA, UHA, OKA

• Minimum 1 dan pre uzimanja brisa ne stavljajte antibiotske kapi ili masti
• Kontrolni uzorak posle antibiotske terapije uzeti posle najmanje 7 dana od završene terapije ili po zahtevu lekara

UZORAK SPUTUMA

• Uzorak sputuma najbolje je uzeti ujutru, pre jela i pranja zuba. Treba uzeti bar 3 uzorka za redom (3 jutra
po jedan uzorak) jer se radi o slučajnom uzorku i može se izvesti pogrešan zaključak samo na osnovu jednog uzorka. Za tehniku uzimanja posavetovati se sa obučenim medicinskim osobljem.

PERIANALNI BRIS

• Bris se uzima ujutro bez prethodnog pranja regije oko čmara, providnim selotejpom i ravnomerno se prelepi preko predmetnog stakla (dobija se u laboratoriji).

KOPROKULTURA

• Uzorak se može doneti u laboratoriju tokom čitavog dana ali najviše 3h od momenta uzimanja. Uzeti uzorak stolice kašičicom koja je data u originalno zapakovanoj bočici (dobijenoj na prijemu BioDiagnostica-e ili kupljenoj u apoteci)