Protrombinsko vreme

Protrombinsko vreme (PT/INR) – šta je i zašto se određuje?

Protrombin je glikoprotein koji se sintetiše i sladišti u jetri. Naziva se i drugi faktorkoagulacije (FII). U prisustvu kalcijumovih jona, pod dejstvom tromboplastina,neaktivan protrombin se konvertuje u aktivan oblik – trombin a nastali trombin deluje na fibrinogen od koga se stvara fibrin, čije niti formiraju krvni ugrušak. Test protrombinskog vremena (PT) meri koliko je vremena potrebno da se ugrušak formira u uzorku krvi tj. određuje aktivnost protrombina. Dobijeni rezultat se izražava u sekundama (sec) ili procentima (%). Danas se najčešće izražava uprocentima.

Šta je INR?

INR (International Normaized Ratio = međunarodni normalizovani odnos) je vrsta proračuna zasnovana na rezultatima PT testa. Izražava se brojčano a predstavlja standardizovanu vrednost protrombinskog vremena, bez obzira na odabrani metod merenja.

Zašto i kada se radi određivanje PT/INR ?

Određivanja PT tj. INR-a se vrši rutinski u okviru priprema za hiruške intervencije (zajedno sa apTT testom) kao procena koagulacionog statusa pacijenta ili se prati protrombinsko vreme (INR) kod pacijenata koji su na oralnoj antikoagulantnoj terapiji u cilju procene učinkovitosti antikoagulantne terapije (Farin, Sintrom…). Očekivane vrednosti PT(INR) zavise da li je pacijent na oralnoj antikoagulantnoj terapiji ili ne:

Bez terapije INR = 0,70 – 1,30
Oralna antikoagulantna terapija INR = 2,00 – 4,50

Danas je pacijentima koji redovno kontrolišu PT/INR, radi procene učinkovitosti svoje terapije i terapijskih doza antikoagulansa, u ponudi test INR iz kapilarne krvi (krv iz prsta), koji daje sasvim zadovoljavajuće rezultate u poređenju sa rezultatima dobijenim iz uzorka venske krvi ukoliko se vrednost INR-a nalaze u terapijskom opsega. U slučajevima kada je u pitanju prekomerna upotreba antikoagulantnog leka (vrednosti INR preko 4,50) preporuka je da se dobijeni rezultati potvrde iz uzorka
venske krvi.

Da li je potrebna posebna priprema pacijenata za analizu PT/INR ?

Posebna priprema pacijenta za određivanje PT/INR nije potrebna. Ukoliko pacijent koristi oralne antikoagulanse potrebno je da prođe 12h od uzimanja poslednje terapijske doze. Uzorkuje se venska krv, test se radi iz citratne plazme odmah nakon centrifugiranja a rezultati se izdaju u roku od 2h.