Prenatalni skrining testovi – šta je Double a šta Triple test?

17. April 2024.by BioDiagnostica0
prenatalni skrining double i triple testVrlo često su trudnice upućene od strane svog ginekologa da urade Dabl (Double) ili Tripl (Triple) test, u zavisnosti od starosti trudnoće. Oba testa spadaju u neinvazivne skrining testove. Sama reč skrining (eng. screening) znači proveravanje i ne postoji adekvatan prevod te reči na srpski jezik te je stoga koristimo kao takvu i u našem, srpskom jeziku. U pitanju su kombinovani testovi a to znači da je rezultat ovih testova kombinacija određenih parametara dobijenih UZ pregledom ginekologa i vrednosti parametara dobijenih analizom krvi majke.

Zašto se rade ovi testovi?

Double/Triple test je test krvi koji se radi tokom trudnoće kako bi se identifikovale trudnoće sa najučestalijim defektima rađanja. Takođe, ima za cilj i da smanji broj trudnica koje se upućuju na amniocentezu i dr. invazivne metode. Ovakav vid kombinovanog skrininga je neinvazivan a finansijski svima dostupan.

Kada i kako se radi Double test tj. Triple test?

Da li će trudnica biti upućena da uradi Double ili Triple test zavisi od starosti trudnoće.
1. Dabl test (Double test) je skrining test koji se radi u prvom trimestru izmedju 11. i 14. gestacijske nedelje. Najčešće se trudnice upućuju u 12. nedelji trudnoće na ovaj test. Iz krvi majke se određuju dva biomarkera (zato se test i zove Double):

  • Free Beta hCG (slobodni humani horioni gonadotropin)
  • PAPP-A (Pregnancy-associated plasma protein A)

Ovaj test ukazuje na verovatnoću postojanja najčešćih hromozomopatija:

  • Trizomija 21 (Daunov sindrom),
  • Trizomija 18 (Edvardsov sindrom),
  • Trizomija 13 (Patau sindrom)

Ovim testom se ne može proceniti verovatnoća poremećaja u razvoju mozga i kičmene moždine tj. defekt neuralnog tubusa.

2. Tripl test (Triple test) je skrining test koji se radi između 15. i 20. gestacijske nedelje. Sam naziv testa Triple nam govori da se vrši određivanje tri biomarkera:

  • AFP – alfa feto protein, potiče od fetusa
  • FE3 (free estriol) – nekonjugovani estriol , potiče od fetusa i plecente
  • Free Beta hCG – humani horioni gonadotropin, stvara ga placenta

Ovaj test ukazuje na verovatnoću postojanja:

  • Defekta neuralnog tubusa (poremećaj u razvoju mozga i kičmene moždine)
  • Hromozomopatija (Daunov sindrom, Edvardsov sindrom, Patau …)

Veoma je bitno napomenuti da, obzirom da se radi o kombinovanom testu, UZ nalaz ginekologa ne bi smeo biti stariji od 48h. Poželjno je da se istoga dana uradi UZ kao i uzorkovanje krvi za potrebne biomarkere, ukoliko je moguće. Laboratorija, prilikom obrade podataka, preuzima odgovarajuće mere fetusa i informacije sa UZ nalaza ginekologa. Zatim se uzimaju u obzir određeni lični anamnestički podaci majke ( starost majke, pušač ili ne, telesna težina, da li je trudnoća prirodna ili IVF, dijabetičar ili ne). Sve navedeno se unosi u licencirani softwere (PRISCA) koji formira rezultat testa na osnovu unešenih vrednosti.
Posebna priprema pacijenta za vađenje krvi nije potrebna ali svakako je poželjno da se ne vrši uzorkovanje neposredno nakon obroka. Analiza se radi rutinski i rezultati se dobiju u toku dana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *