Priprema pacijenta određivanje kateholamina u 24h urinu

Kvantitativno određivanje sadržaja kateholamina (noradrenalin, adrenalin i dopamin) u urinu se radi primenom tečne hromatografije visokih performansi (HPLC) sa elektrohemijskim detektorom, tehnikom koja je zlatni standard laboratorijske dijagnostike. Navedena tehnika omogućava tačnu i pouzdanu hromatografsku kvantifikaciju sva tri parametra iz jednog uzorka.

PRIPREMA PACIJENATA

• Jedan dan pre skupljanja ne konzumirati: kafu, koka kolu, banane, pomorandže, čokoladu. paradajz, ananas, lešnike, kivi, avokado.
• Pet dana pre sakupljanja urina poželjno je prekinuti terapiju lekovima koji sadrže adrenalin ili njemu slična jedinjenja: dopa, metil-dopa (Aldomet, Aldoril, Dopegit, Dopamet), zatim tetracikline, ampicilin, eritromicin, kinin i aspirin, kao i β-blokatore
• Bocu za sakupljanje urina možete potražiti na prijemu BioDiagnostica-e ili sami pripremiti tamnu bocu zapremine 1,5-2 l. Sipati konzervans u bocu (10-15 ml 25% HCl). Obratite se osoblju laboratorije za konzervans!

• Prvi jutarnji urin odbaciti. Svaki naredni urin u toku dana i noći sipati u bocu. Prvi jutarnji urin sledećeg dana takođe sipati u bocu i time je sakupljanje urina završeno. Zabeležite vreme početka i kraja sakupljanja urina.
• Tokom sakupljanja, bocu sa konzervansom držati na hladnom (4-8 °C ); Sakupljeni urin u najkraćem roku donesite u laboratoriju.
• Ako je moguće, izmeriti količinu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju. Ako nije moguće tačno izmeriti količinu sakupljenog urina, doneti celokupnu količinu u laboratoriju.
• Konzervisana porcija urina može se čuvati do 5 dana na temperature 2-8 °C. Za duži vremenski period (do 6 meseci) uzorak se čuva na -20 °C.
• Ukoliko je teško ili uopšte nije moguće sakupiti 24-časovni urin, mogu se analizirati i “spontani” uzorci urina, a u tom slučaju dobijeni rezultati se izražavaju u odnosu na koncentraciju kreatinina u urinu.

PRIPREMA PACIJENATAPOTREBNA ZAPREMINA UZORKA

Minimalna zapremina 3ml urina; poželjna je veća zapremina (zbog eventualnog ponavljanja)