Priprema pacijenata za izvođenje izdisajnog testa na ureazu

Priprema pacijenta za analizuUtvrđivanje akutne infekcije sa Helicobacter Pylori

Da bi se izdisajnim testom na ureazu dobio pouzdan rezultat, potrebno je da se ispoštuju određeni uslovi:
• Pacijent ne sme da jede najmanje 6 sati pre izvođenja testa.
• Pacijent ne sme da pije, puši cigarete, žvaće žvake najmanje 6 sati pre izvođenja testa.
• Ukoliko je pacijent bio na terapiji inhibitorima protonske pumpe (Omeprol, Controllock,Nolpaza, Lanzul, Nexium) i H2 blokatora (Ranisan, Ranital, Ranitidin, Famotidin), test se izvodi najranije sedam dana po prestanku terapije a poželjno je da prođe najmanje 15 dana.
• Ukoliko je pacijent bio na terapiji antibioticima ili solima bizmuta, test se izvodi najranije mesec dana po prestanku terapije.
• Pacijenti koji su na nekoj hroničnoj terapiji svoje lekove treba da uzmu nakon testa. Izdisajni test mogu raditi trudnice i dojilje.