HomeCategory

Analize urina - BioDiagnostica

Šta je histamin?

ŠTA JE HISTAMIN? Histamin je prvi put farmakološki opisan kao endogena supstanca 1910. godine. To je biogeni amin koji se sintetiše procesom dekarboksilacije iz jedne amino kiseline koja se naziva histidin. Kod ljudi, histamin je jedan od najvažnijih medijatora bioloških reakcija i učestvuje u početnoj fazi anafilaktička reakcija (alergija “neposrednog tipa”). KAKO NASTAJE HISTAMIN? Histamin...