Mycoplasma Pnemoniae kao uzročnik respiratornih infekcija

20. мај 2024.by BioDiagnostica0

Šta je Mikoplazma pneumonija (Mycoplasma Pneumoniae)?

Mikoplazma pneumonija je jedan od najmanjih organizama sposobnih za samostalni život i čest je patogen disajnog sistema. Pripada klasi Mollicutes i porodici Micoplasmataceae. Poznato je oko 120 različitih vrsta a samo 13 vrsta je izolovano kod ljudi, od kojih 4 vrste uzrokuje bolest kod ljudi. Mycoplasma pneumoniae je jedna od četiri pomenute 4 vrste i smatra se “atipičnim” patogenom jer joj nedostaje ćelijska opna.

Šta izaziva infekcija Mikolpazmom pneumonija?

mikoplazma pneumonijaMikoplazma pneumonija je čest respiratorni patogen koji proizvodi bolesti različite težine, od blage infekcije gornjih disajnih puteva do teške intersticijalne (atipične) pneumonije. Osim infekcija respiratornog trakta, ovaj organizam je odgovoran i za infektivne ne-plućne manifestacije (neurološke, srčane bolesti, bolesti jetre, hemolitičku anemiju, poliartritis i dr.).

Epidemiologija

Mikoplazma pneumonija je najčešći uzrok pneumonije kod ljudi. Epidemije se javljuju naročito u zatvorenim grupama kao što su vojnici, porodice ili studenti. Epidemije imaju tendenciju polaganog širenja, jer period inkubacije traje 1-4 sedmice i najčešće su u proleće.

Put prenošenja

Prenosi se kapljičnim putem a za infekciju je potreban duži bliski kontakt.

Simptomi

Simptomi infekcije uzrokovane M.pneumoniae su uglavnom blagi i zavise od vrste infekcije. Najčešći tip infekcije je traheobronhitis (prehlada u prsima). Uobičajeni simptomi prehlade uključuju:

 • Umor, malaksalost
 • Bol u grlu
 • Povišena temperatura
 • Dugotrajni kašalj koji se polako pogoršava
 • Glavobolja
 • Suzne oči
 • “Sviranje” u grudima
 • Zapušen nos

Može doći do upale pluća (pneumonija). Treba napomenuti da samo 5 do 10% ljudi zaraženih mikoplazmom razvije upalu pluća. Uobičajeni simptomi upale pluća uključuju:

 • Povišena temperature praćena groznicom
 • Kašalj
 • Kratak dah
 • Malaksalost

Nazivaju se atipične pneumonije a vrlo često se u literaturi sreće naziv “hodajuće pneumonije”.

Laboratorijska dijagnostika infekcije Mycoplasmom pnemuniae

Mikoplazma pneumonija je kratak štapićast mikroorganizam bez ćelijskog zida zbog čega nije vidljiv bojenjem po Gramu. Može se izolovati isključivo na hranljivim podlogama koji su dopunjene serumom. Obzirom da je ovaj mikroorganizam izbirljiv kada su u pitanju hranljive podloge na kojim raste izolacija se ne izvodi kao rutinska analiza u kliničkim laboratorijama. Izolacija bi trajala dugo jer osim što zahteva posebne hranljive podloge za kulturu takođe je potrebno mnogo vremena za potreban rast i identifikaciju.
Iz navedenih razloga u rutinskom radu medicinskih laboratorija se izvode uglavnom serološki testovi, određivanje IgG i IgM Mycoplasme Pneumoniae. Obe vrste testa se rade ELISA tehnikom iz uzorka krvi. U laboratoriji BioDiagnostica se navedeni testovi rade svakodnevno na automatskom analizatoru Alegria a rezultati se dobijaju istog dana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *