Hepatogram

17. мај 2024.by BioDiagnostica0

Šta je hepatogram?

Neretko pacijenti dobiju uput od lekara da urade hepatogram i potom nas pitaju šta je to jer se pojam hepatogram u cenovniku analiza ne može naći. Hepatogram predstavlja grupu analiza i radi se zbog provere stanja i funkcije jetre. Ova grupa analiza nosi naziv na osnovu organa čija se stanje i funkcija proveravaju (hepato- od grčke reči za јetru).

Koje analize spadaju u hepatogram?

U hepatogram spadaju analize jetrenih enzima i bilirubin:

  1. ALP (Alkalna fosfataza)
  2. ALT (SGPT, Alanin aminotransferaza)
  3. AST (SGOT, Aspartat aminotransferaza)
  4. GGT (Gama-glutamil transferaza)
  5. Ukupni bilirubin

Zašto se radi hepatogram?

hepatogram šta jeKada dođe do oštećenja jetre i njenih ćelija (hepatociti) jetreni enzimi dospevaju u krv i njihova koncentracija u krvi raste. Alkalna fosfataza i ukupan bilirubin se nalaze u povišenim koncentracijama usled opstrukcije jetrenih i žučnih puteva. Uzroci mogu biti različiti, neki od njih su prolaznog karaktera i mogu biti posledica upotrebe nekih lekova, dugotrajne konzumacije alkohola i gaziranih bića, infekcije virusima. Narušena funkcija jetre može biti posledica i ozbiljnih oboljenja, kao što su ciroza jetre i maligna oboljenja.

Posebna priprema pacijenta

Posebna priprema pacijenta nije potrebna ali je poželjno je da uzimanje uzorka bude u jutarnjim satima pre obroka (“natašte”).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *