HomeTag

UREA - BioDiagnostica

Šta je urea (BUN) i zašto se određuje?

Urea se često u praksi sreće pod oznakom BUN ( Blood Urea Nitrogen ). Određivanje uree je jedna od najčešćih laboratorijskih rutinskih analiza. Dobijeni rezultati nam daju važne informacije o radu bubrega i jetre. Razgradnjom proteina u jetri nastaju aminokiseline a njihovom daljom razgradnjom nastaje amonijak, otrovan gas koji izbacujemo iz organizma tako šte se...