Homocistein (Hcy) i njegov uticaj na zdravlje srca

6. March 2024.by BioDiagnostica0

Šta je homocistein?

homocisteinHomocistein je jedinjenje koje se prirodno stvara u našem telu prilikom metabolizma aminokiseline metionin (esencijalna aminokiselina). U zdravim ćelijama, homocistein se brzo pretvara u druge proizvode. Za metabolizam homocisteina su potrebni vitamini grupe B: folna kiselina (folat), vitamin B12, vitamin B6 i riboflavin. Usled nedostatka navedenih vitamina grupe B (ili usled genetskih faktora ili drugih patofizioloških stanja) dolazi do poremećaja metabolizma homocisteina odnosno do povećanja homocisteina u krvi – hiperhomocisteinemija, faktor rizika za vaskularne bolesti, neurodegenerativne bolesti i druga klinička stanja. Suplementi vitamina B su efikasni u snižavanju koncentracije homocisteina u krvi ali mogu imati mali ili čak nikakav efekat na smanjenje rizika od vaskularnih događaja.

Zašto je homocistein toliko važan kada je u pitanju naše srce?

Povišen nivo homocisteina može uzrokovati oštećenje krvnih sudova, što rezultira povećanim rizikom od srčanih bolesti, kao što su koronarna arterijska bolest, srčani udar ili moždani udar. U stvari, istraživanja su pokazala da visok nivo homocisteina može biti snažan nezavisni marker rizika za kardiovaskularne bolesti.

Zašto i kada se radi određivanje homocisteina u krvi?

Test se radi rutinski, najčešće na zahtev lekara, prilikom internističke kontrole usled:

  • procene kardiovaskulanog rizika (posebno kod starijih osoba i osoba sa pozitivnom porodičnom anamnezom na kardiovaskularne bolesti)
  • sumnje na nedostatak folne kiseline i drugih vitamina grupe B
  • sumnje na homocistinuriju (retko nasledno stanje, genetskog porekla usled kojeg dolazi do nagomilavanja homocisteina i metionina u telu)
  • neuhranjenosti
  • kod zavisnika od droge i alkohola

Koji faktori utiču na nivo homocisteina u organizmu?

  1. Godine života – nivo homocisteina može da se poveća sa godinama
  2. Pol – nivo homocisteina kod žena je niži nego kod muškaraca ali se povećava nakon menopauze što se povezuje sa smanjenom proizvodnjom estrogena. Čak i tako, izgleda da se rizik za žene ne povećava sa umereno povišenim nivoima homocisteina
  3. Upotreba lekova – nivoi homocisteina mogu biti povišeni usled upotrebe određenih lekova, kao što su karbamazepin, metotreksat i fenitoin
  4. Neke životne navike kao što je pušenje mogu uticati da se nivoi homocisteina povise

Referentne vrednosti za homocistein

Većina laboratorijskih testova renomiranih proizvođača ima slične referenetne vrednosti. Očekivane vrednosti kod zdravih osoba zavise od starosti:

Analiza Jedinica Referentni opseg
Homocistein (HCY) μmol/L Do 60 godina < 15
Preko 60 godina < 20

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *