HomeCategory

Aktuelno - BioDiagnostica

Koja je uloga hroma u ljudskom organizmu?

Kada se govori o svakodnevnoj suplementaciji retko se pominje hrom. Koja je njegova uloga u organizmu, u kojim koncentracijama se nalazi u telu i na koji način možemo obezbediti dovoljnu količinu hroma? Hrom je mineral koji se u prirodi može sresti u dva valentna oblika, trovalentni i šestovalentni hrom. Šestovalenetni hrom ima svoju primenu u...

Osteopenija i osteoporoza

Osteopenija je stanje koje prethodi osteoporozi. Kod osteopenije gustina kostiju je niža od normalne gustine ali ne toliko niska da bi se okarakterisala kao osteoporoza. Osteopenija nema simptoma. Otkriva se isključivo merenjem gustine kostiju (denzitometrija).

Šta je OGTT i čemu služi?

OGTT je skraćenica od Oral Glucose Tolerans Test tj. Oralni Test Tolerancije na Glukozu. Služi za dijagnostikovanje poremećaja u metabolizmu šećera. Izvodi se tako što se vrši serijsko određivanje glukoze u serumu pacijenata, pre i posle davanja glukoze oralno.

Porfirini

Šta su Porfirini ? Porfirini su organski molekuli koji se normalno nalaze u ljudskom organizmu i koji imaju veoma važnu ulogu u respiratornom ciklusu svake ćelije našeg organizma. Jedan od najpoznatijih porfirina je hem, a to je pigment eritrocita (crvenih krvnih zrnaca). Kao i svi ostali tipovi porfirina, se dobro vezuje za metale, kao što...