Blog

1. februara 2017.

Test na okultno ( skriveno ) krvarenje

Test na okultno ( skriveno ) krvarenje

FOB ( fecal occult blood )

Hemokult test

 

Šta je test na okultno krvarenje?

Ovaj test pokazuje krvarenje iz probavnog trakta, iako nije vidljivo golim okom.  Okultno krvrenje je česta prateća pojava gastrointestinalnih oboljenja, uključujući i kolorektalni karcinom. Zbog toga je ovaj test vrlo važan u prevenciji raka debelog creva. Nedavna istraživanja su pokazala da se  redovnim testiranjem smanjuje smrtnost od karcinoma debelog creva.

Nove generacije ovih testova omogućuju detekciju skrivenog kravrenja bez prethodnih dijeta. Nije preporučljivo raditi test kod stanja dijareje (proliva), menstruacije, hematurije ili hemoroidnog krvarenja. Preporučljivo je da 7 dana pre testa ne uzimate lekove koji mogu dovesti do krvarenja u digestivnom traktu ( Aspirin, Ibuprofen, kortikosteroid), kao ni alkohol.

Indikacije

  • Pretraživanje osoba bez simptoma: trebalo bi napraviti testiranje na okultno krvarenje jednom godišnje
  • Testiranje osoba sa simptomima, koji se javljaju doktoru zbog neobjašnjivih abdominalnih nelagoda, anemija nepoznatog uzroka.

Uzorkovanje

Uzeti uzorak stolice kašičicom koja je data u originalno zapakovanoj posudi za feces (dobijenoj na šalteru BioDiagnostica-e ili kupljenoj u apoteci) sa nekoliko različitih mesta i preneti u suvu i čistu posudu za feces.  Količina stolice treba da je veličine zrna graška. Uzorak možete uzeti veče pre planiranog dolaska u laboratoriju  ali ga držati na hladnom mestu. Stabilnost uzorka je do 7 dana na temperaturi 8-30 ˚C .

Preporuka

Analizirati tri uzastopna uzorka stolice.

Za više informacija obratite se svome lekaru

Aktuelno ,
About biodiag