Blog

18. aprila 2017.

Šta je OGTT i čemu služi?

OGTT  je skraćenica od Oral Glucose Tolerans Test tj. Oralni Test Tolerancije na Glukozu.

Služi za dijagnostikovanje poremećaja u metabolizmu šećera. Izvodi se tako što se vrši serijsko određivanje glukoze u serumu pacijenata, pre i posle davanja glukoze oralno.

OGTT se radi kod:

 • sumnje na gestacijski diabetes mellitus (GDM)
 • osoba kod kojih postoji rizik za diabetes mellitus a njihovi rezultati glukoze „na tašte“ su u referentnom opsegu
 • ispitivanja pacijenata sa graničnim povećanjem nivoa glukoze nakon obroka
 • uspostavljanje dijagnoze diabetes mellitus
 • ispitivanja pacijenata sa neobjašnjivom neuropatijom, nefropatijom ili retinopatijom
 • osoba ženskog pola kod kojih je utvrđen sindrom policističnih jajnika ( PCOS )

Kako se izvodi OGTT ?

Pre svega treba napomenuti da postoji niz faktora koji mogu da utiču na toleranciju glukoze i potrebno je kontrolisati ih ili eliminisati pre izvođenja testa. Potrebno je ispuniti sledeće uslove kako bi dobijeni laboratorijski rezultati bili validni:

 1. test se izvodi isključivo u jutarnjim satima
 2. prethodna 3 dana pacijent bi trebalo da unosi više hrane bogate ugljenim hidratima ( više od 150 g dnevno )
 3. izostaviti medikamentu terapiju koja utiče na metabolizam glukoze- obavezno u dogovoru sa lekarom!
 4. 12h pre testa pacijent ne sme da jede, puši i da se fizički opterećuje
 5. 30 minuta pre testa pacijent treba da miruje

Kada su svi uslovi ispunjeni, vadi se krv i određuje glukoza „na tašte. Prilikom izvođenja OGTT –a preporuka je da se za analizu koristi venska krv, nikako kapilarna (iz prsta) jer koncentracije glukoze u kapilarnoj i venskoj krvi mogu varirati i do 2 jedinice.

Zatim se pije pripremljen rastvor glukoze, konvencionalna doza za odrasle je 75 g glukoze ( kod dece  1.75 g/kg pacijenta ali ne više od 75 g ). Kod trudnica  ova doza je uglavnom 100gr glukoze.

Test traje 2 ili 3h.. Vrši se venepunkcija nakon 30 min i nadalje, hronološki, po nalogu lekara. Uobičajeno je:

 1. kod trudnica: u vremenu: 0 min, 30 min, 60 min, 120 min, (180 min O’Sullivan kriterijumi) (mokraća na početku i na kraju testa)
 2. kod ostalih: u vremenu: 0 min i 120 min (mokraća na početku i na kraju testa).

Početna koncentracija glukoze ( „na tašte“ ) bi trebalo da bude niža od 6.1 mmol/L. Ukoliko je koncentracija glukoze u 120 min viša od 11.1  mmol/L potrebno je ponoviti nalaz tj. potvrditi ga. Ako se koncentracija glukoze kreće u intervalu 7.8-11,11 mmol/L to ukazuje na oštećenu toleranciju glukoze a ukoliko je glukoza u 120 min niža od 7.8 mmol/L metabolizam glukoze  je zadovoljavajući.

Snižene vrijednosti OGTT-a mogu se naći kod sindroma policističnih jajnika, reumatoidnog artritisa, akutnog i hroničnog oštećenja bubrega,  virusnog hepatitisa, feohromacitoma, hipertiroidizma, akromegalije, hiperfunkcije kore nadbubrežne žlezde, hiperlipoproteinemije, cistične fibroze, talasemije, ciroze, hroničnog pankreatitisa i dr. stanja.

Neretko, lekari upućuju da se radi OGTT sa insulinemijama. To znači da se iz svakog uzorka krvi radi određivanje koncentracije glukoze i insulina. Rezultati testa ukazuju na odsustvo/prisustvo insulinske rezistencije tj. metaboličkog sindroma.

Za vše informacija obratite se svom lekaru

Aktuelno , , ,
About biodiag