Šta je OGTT i čemu služi?

18. април 2017.by BioDiagnostica

OGTT  je skraćenica od Oral Glucose Tolerans Test tj. Oralni Test Tolerancije na Glukozu.

Služi za dijagnostikovanje poremećaja u metabolizmu šećera. Izvodi se tako što se vrši serijsko određivanje glukoze u serumu pacijenata, pre i posle davanja glukoze oralno.

OGTT se radi kod:

 • sumnje na gestacijski diabetes mellitus (GDM)
 • osoba kod kojih postoji rizik za diabetes mellitus, a njihovi rezultati glukoze „na tašte“ su u referentnom opsegu
 • ispitivanja pacijenata sa graničnim povećanjem nivoa glukoze nakon obroka
 • uspostavljanje dijagnoze diabetes mellitus
 • ispitivanja pacijenata sa neobjašnjivom neuropatijom, nefropatijom ili retinopatijom
 • osoba ženskog pola kod kojih je utvrđen sindrom policističnih jajnika ( PCOS )

Kako se izvodi OGTT ?

Pre svega treba napomenuti da postoji niz faktora koji mogu da utiču na toleranciju glukoze. Potrebno je kontrolisati ih ili eliminisati pre izvođenja testa. Potrebno je ispuniti sledeće uslove kako bi dobijeni laboratorijski rezultati bili validni:

 • test se izvodi isključivo u jutarnjim satima
 • prethodna 3 dana pacijent bi trebalo da unosi više hrane bogate ugljenim hidratima (više od 150 g dnevno)
 • izostaviti medikamentu terapiju koja utiče na metabolizam glukoze – obavezno u dogovoru sa lekarom!
 • 12h pre testa pacijent ne sme da jede, puši i da se fizički opterećuje
 • 30 minuta pre testa pacijent treba da miruje

Kada su svi uslovi ispunjeni, vadi se krv i određuje glukoza „na tašte.

Kako se izvodi test?

Prilikom izvođenja OGTT – a preporuka je da se za analizu koristi venska krv, nikako kapilarna (iz prsta), jer koncentracije glukoze u kapilarnoj i venskoj krvi mogu varirati i do 2 jedinice.

Zatim se pije pripremljen rastvor glukoze, konvencionalna doza za odrasle je 75 g glukoze (kod dece  1.75 g/kg pacijenta, ali ne više od 75 g ).

Kod trudnica, ova doza je uglavnom 100gr glukoze.Test traje 2 ili 3h.

Vrši se venepunkcija nakon 30 min i nadalje, hronološki, po nalogu lekara. Uobičajeno je:

 • kod trudnica u vremenu: 0 min, 30 min, 60 min, 120 min, 180 min O’Sullivan kriterijumi (mokraća na početku i na kraju testa)
 • kod ostalih u vremenu: 0 min i 120 min (mokraća na početku i na kraju testa)

Početna koncentracija glukoze ( „na tašte“ ) bi trebalo da bude niža od 6.1 mmol/L.

OGTT

Ukoliko je koncentracija glukoze u 120 min viša od 11.1  mmol/L potrebno je ponoviti nalaz tj. potvrditi ga. Ako se koncentracija glukoze kreće u intervalu 7.8-11,11 mmol/L to ukazuje na oštećenu toleranciju glukoze, a ukoliko je glukoza u 120 min niža od 7.8 mmol/L metabolizam glukoze  je zadovoljavajući.

Snižene vrednosti OGTT-a, mogu se naći kod:

 • sindroma policističnih jajnika,
 • reumatoidnog artritisa,
 • akutnog i hroničnog oštećenja bubrega,
 • virusnog hepatitisa,
 • feohromacitoma,
 • hipertiroidizma,
 • akromegalije,
 • hiperfunkcije kore nadbubrežne žlezde,
 • hiperlipoproteinemije,
 • cistične fibroze,
 • talasemije,
 • ciroze,
 • hroničnog pankreatitisa

Neretko, lekari upućuju da se radi OGTT sa insulinemijama.

To znači da se iz svakog uzorka krvi radi određivanje koncentracije glukoze i insulina. Rezultati testa ukazuju na odsustvo/prisustvo insulinske rezistencije tj. metaboličkog sindroma.

Za vše informacija obratite se svom lekaru