HomeTag

šećer - BioDiagnostica

Hipoglikemija

Hipoglikemija Hipoglikemija je stanje koje karakteriše niska koncentracija šećera (glukoze) u krvi. Pad šećera u krvi može da bude prouzrokovan gladovanjem, postom, jačom fizičkom aktivnoću, a neretko se dešava da je koncentracija glukoze u krvi niska nakon buđenja, pre obroka tj. na prazan stomak ili čak nekoliko časova nakon izvođenja OGTT-a  (Oral Glucose Toleranse Test)...

Šta je OGTT i čemu služi?

OGTT je skraćenica od Oral Glucose Tolerans Test tj. Oralni Test Tolerancije na Glukozu. Služi za dijagnostikovanje poremećaja u metabolizmu šećera. Izvodi se tako što se vrši serijsko određivanje glukoze u serumu pacijenata, pre i posle davanja glukoze oralno.