Makroprolaktin

22. децембар 2023.by BioDiagnostica0

Šta je makroprolaktin i zašto se određuje?

Makroprolaktin (MCPRL) je biološki proteinski marker koji se nalazi u krvi pojedinaca koji pokazuju simptome hiperprolaktinemije ili povećanog nivoa prolaktina. U pitanju je biološki neaktivan kompleks monomera prolaktina i imunoglobulina klase G (IgG). Prolaktin u kompleksu se detektuje većinom prolaktinskih imunotestova i stoga doprinosi ukupnoj izmerenoj koncentraciji prolaktina u plazmi. Makroprolaktin ostaje u plazmi duže od nekompleksiranog (monomernog) prolaktina i stoga dovodi do povećanja koncentracije prolaktina u plazmi iako pacijent nema kliničke posledice hiperprolaktinemije.

Zašto i kada se radi analiza makroprolaktina?

makroprolaktinAnaliza makroprolaktina se vrši kako bi se utvrdilo da li je povećan nivo prolaktina posledica prisustva ovog proteina (makroprolaktina) ili je rezultat nekog drugog stanja. Otprilike 15% slučajeva hiperprolaktinemije je rezultat isključivo prisustva makroprolaktina, iako njegovo prisustvo ne isključuje istinsko povećanje monomernog prolaktina. Koncentracija makroprolaktina se određuje ukoliko je potvrđena povišena koncentracija prolaktina u krvi ili po zahtevu lekara, ukoliko dobijeni rezultati prolaktina nisu u skladu sa kliničkom slikom. Prisustvo makroprolaktina se određuje metodama koje uklanjaju makromolekularne komplekse iz plazme precipitacijom. Na taj način moguće je proceniti količinu prisutnog biološki aktivnog monomernog prolaktina. Povećana koncentracija prolaktina koja je posledica povećane koncentracije makroprolaktina ne dovodi do simptoma hiperprolaktinemije (impotencija, galaktoreja). Analiza makroprolaktina je važna jer omogućava tačniju dijagnozu i adekvatno lečenje pacijenta. Identifikacija makroprolaktina može pomoći u sprečavanju nepotrebnih medicinskih procedura i redukovanju finansijskih troškova.

Da li je potrebna posebna priprema pacijenta?

Test ne zahteva posebnu pripremu pre odlaska u laboratoriju. Potrebno je uzorak davati tri do četiri sata nakon buđenja i u relaksiranom stanju, zbog uticaja
cirkadijalnog ritma prolaktina i stresa na njegovo oslobađanje. Ukoliko su rezultati testa granični preporuka je da se ponovi testiranje u više navrata. Potrebno je smanjiti izlaganje stresu kao i upotrebu lekova koji podižu koncentraciju prolaktina, fizičko vežbanje i proteinsku ishranu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *